openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: AktAdministracyjnyWadliwosc
tu byłem: AktAdministracyjnyWadliwosc
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 kazusy
  Kursy Prawa
  Metodyka Nauczania Prawa
 skrypty
  Akt Administracyjny...
  Akt Administracyjny...
  Czesc Skladowa
 dopuszczalność powód...
  Forma Pisemna Z Dat...
 formy dział. adminis...
  Funkcje Prawa Rzecz...
  Grzesik Halgas Kost...
  Legalnosc Aktu Norm...
 model stosowania prawa
  Nabycie Nieruchomos...
 niemożliwość świadcz...
  Ochrona Wlasnosci
  Odpowiedzialnosc Za...
  Pojecia Nieoznaczone
  Prawo Rzeczowe
 przedawnienie roszcz...
  Przejscie Roszczenia
  Przeniesienie Roszc...
  Rekojmia Wiary Publ...
  Roszczenia Dopuszcz...
  Roszczenia Wynagrod...
  Roszczenia Zwrot Po...
  Roszczenie439 K C
 zwrot zadatku
  Roszczenie Ochrona ...
  Roszczenie Odszkodo...
  Roszczenie Prewency...
  Roszczenie Zabezpie...
 sprawa cywilna
  Strona Powitalna
  Ugoda Administracyj...
  Ugoda Administracyj...
  Umowne Nabycie Wlas...
  Umowne Prawo Odstap...
  Ustanowienie Odrebn...
  Ustawowy Ustroj Maj...
  Witczak Kawalko Skr...
  Wspolwlasnosc Roszc...
  Zastaw Rejestrowy
  Zniesienie Wspolwla...
  Zrodla Prawa
  Strona Powitalna
 studia prawa
 zasady rozwiązywania
 użytkownik
 wierzyciel

Wadliwość aktu administracyjnego


A. Pojęcie wadliwości
Koniecznym jest ustalenie, jakie są konsekwencje braku którejkolwiek z przesłanek aktu. W Polsce nie przyjęła się mianowicie teoria, że każda wadliwość aktu powoduje jego nieważnośc. Obowiązuje natomiast koncepcja gradacji wad, zgodnie z którą wady aktu administracyjnego klasyfikuje się bądź jako nieistotne oraz takie, które powodują jedynie jego wzruszalność (oraz poprzez jego uchylenie lub zmianę) bądź pociągają za sobą nieważność aktu. Odpowiednio do tego w doktrynie i orzecznictwie wyróżnia się:

B. Domniemanie prawidłowości aktu administracyjnego
Ponieważ akt administracyjny jet czynnością władczą państwa, uznaje się, że akt administracyjny uważa się za ważny - i tym samym obowiązujący - dopóty, dopóki nie zostanie uchylony przez uprawniony do tego organ. Oznacza to, że adresat mimo wszystko powinien podporządkować się aktowi administracyjnemu. Nie ma jednakże takiego obowiązku, z tym że jeżeli się podporządkuje, to czyni to własne ryzyko, co z kolei oznacza, że gdyby organ odwoławczy oraz sąd nie podzielili jego zapatrywania co do nieważności lub wzruszalności aktu, poniesienie konsekwencje prawne swego nieposłuszeństwa.

CategoryAktAdministracyjny CategorySkrypty
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0269 sekund