openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: AktNormatywny
tu byłem: AktNormatywny
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Akt normatywny

akt normatywny jako forma działania administracji publicznej

Przyjmuje się powszechnie, że aktem normatywnym jest władcze rozstrzygnięcie organu administracji publicznej, które zawiera normy postępowania skierowane do generalnie określonego adresata w abstrakcyjnie określonej sytuacji (por. UraPrawoAdm, str. 78).
Akty normatywne są więc aktami jednostronnymi, ustanowionymi przez przez kompetentny organ administracji, trybie określonym prawem zawierającymi w swej treści normę prawną. Zawierać normę prawną oznacza, że akte te mają zobowiązywać swoich adresatów do określonego zachowania się. Przy tym pamiętać trzeba, że adresaci aktu normatywnego winni być określeni w sposób generalny, a nie poprzez indywidualne określenie każdego z podmiotów. Także sytuacje, w których zastosowany winien zostać dany akt normatywny powinny być określone w sposób abstrakcyjny. To oznacza, że akt normatywny nie ulega skonsumowaniu w wyniku jednorazowego działania, lecz ma zastosowanie zawsze, gdy zaistnieje określona w nim sytuacja.
Z aktem normatywny wiążą się następujące problemy:

CategoryPrawoAdministracyjne CategoryLeksykonA
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0149 sekund