openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: Art694KC
tu byłem: Art694KC
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Komentarz do art. 694 KC

odpowiednie stosowanie przepisów o najmie

art. 694 KC
Do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie z zachowaniem przepisów poniższych.


A. Uwagi ogólne
(...)

B. Orzecznictwo

1. Wyrok z dnia 20 lipca 2006 r. (sygn. akt V CSK 200/06)
Zakończenie stosunku dzierżawy nie powoduje rozwiązania z mocy prawa stosunku poddzierżawy.
Uzasadnienie pochodzi ze strony Supremus Sądu Najwyższego
  Attachment Size Date Added
      V-CSK-200_06.pdf   90.04 KB   3/22/2015 5:29 pm
 


2. Uchwała SN z 4 września 2009 r. (sygn. akt III CZP 62/09)
Zgodnie z orzeczeniem SN, jeżeli dzierżawca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia nie przestaje jej używać w taki sposób albo gdy rzecz zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje ona narażona na utratę lub uszkodzenie, wydzierżawiający może wypowiedzieć dzierżawę bez zachowania terminów wypowiedzenia.

C. Literatura
Zob. następujące opracowania:
LewandowskaJakZerwacDzierzaweBezWypowiedzeniaRzeczpospolita2009

CategoryKomentarzKC
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0354 sekund