openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: BlaszczykPanstwoIPrawo2011
tu byłem: BlaszczykPanstwoIPrawo2011
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Lit.: Błaszczyk, Państwo i Prawo 2011


autor: Paweł Błaszczyk
tytuł: Pojęcie siedziby osoby prawnej w nowej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym
czasopismo: Państwo i Prawo
rocznik: 2011
zeszyt: 11
strony:
cytowane przepisy:
 • art. 17 PrPrywMiędz
  art. 17 PrPrywMiędz
  1. Osoba prawna podlega prawu państwa, w którym ma siedzibę.
  2. Jeżeli jednak prawo wskazane w przepisie ust. 1 przewiduje właściwość prawa państwa, na podstawie którego osoba prawna została utworzona, stosuje się prawo tego państwa.
  3. Prawu wskazanemu w przepisach ust. 1 i 2 podlegają w szczególności:
  1) powstanie, łączenie, podział, przekształcenie lub ustanie osoby prawnej;
  2) charakter prawny osoby prawnej;
  3) nazwa oraz firma osoby prawnej;
  4) zdolność osoby prawnej;
  5) kompetencje i zasady działania oraz powoływanie i odwoływanie członków organów;
  6) reprezentacja;
  7) nabycie i utrata statusu wspólnika lub członkostwa oraz prawa i obowiązki z nimi związane;
  8) odpowiedzialność wspólników lub członków za zobowiązania osoby prawnej;
  9) skutki naruszenia przez osobę reprezentującą osobę prawną ustawy, aktu założycielskiego lub statutu.
  , art. 19 PrPrywMiędz
  art. 19 PrPrywMiędz
  1. Z chwilą przeniesienia siedziby do innego państwa, osoba prawna podlega prawu tego państwa. Osobowość prawna uzyskana w państwie dotychczasowej siedziby jest zachowana, jeżeli przewiduje to prawo każdego z zainteresowanych państw. Przeniesienie siedziby w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie prowadzi do utraty osobowości prawnej.
  2. Połączenie osób prawnych mających siedziby w różnych państwach wymaga dopełnienia wymagań określonych w prawie tych państw.
  , art. 23 PrPrywMiędz
  art. 23 PrPrywMiędz
  1. Pełnomocnictwo podlega prawu wybranemu przez mocodawcę. Jednakże wobec osoby trzeciej, z którą pełnomocnik dokonał czynności prawnej, można się powołać na prawo wybrane tylko wtedy, gdy osoba ta o wyborze wiedziała albo mogła się z łatwością o nim dowiedzieć. Mocodawca może się powołać wobec pełnomocnika na prawo wybrane tylko wtedy, gdy ten o wyborze prawa wiedział lub mógł się z łatwością o nim dowiedzieć.
  2. W razie braku wyboru prawa pełnomocnictwo podlega kolejno:
  1) prawu państwa siedziby pełnomocnika, w której on stale działa, albo
  2) prawu państwa, w którym znajduje się przedsiębiorstwo należące do mocodawcy, jeżeli tu stale działa pełnomocnik, albo
  3) prawu państwa, w którym pełnomocnik rzeczywiście działał, reprezentując mocodawcę, lub w którym wedle woli mocodawcy powinien działać.

status: do skopiowania

CategoryPrawoPrywatneMiedzynarodoweLiteratura CategoryLiteraturaPortalu CategoryPanstwoIPrawoArtykuly
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0149 sekund