openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: CategoryEGTCCETC
tu byłem: CategoryEGTCCETC
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Kat.: EGTC CETC Ltd.

EGTC Central European Transport Corridor Limited

CETC EGTC
Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy EUWT z o.o.
Ugrupowanie zostało powołane dla ułatwienia i wspierania współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej między wszystkimi jego członkami, w celu wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej, w szczególności poprzez realizację projektów albo programów współpracy terytorialnej z następującymi celami:
  • Wspieranie i promocja rozwoju dostępności transportowej wzdłuż osi transportu multimodalnego północ-południe od Morza Bałtyckiego do Adriatyku oraz wzdłuż ewentualnego rozgałęzienia korytarza w kierunku Morza Czarnego, w obszarze działania Ugrupowania,
  • Wspieranie w sposób zrównoważony rozwoju gospodarki zaangażowanych regionów, co przełoży się na poprawę wskaźników zatrudnienia oraz jakości środowiska naturalnego i warunków życiowych osób tam zamieszkujących,
  • Działanie na rzecz wzmacniania kompatybilności infrastruktury transportowej pomiędzy zaangażowanymi regionami,
  • Zapewnianie wsparcia i warunków dla rozwoju intermodalnych połączeń transportowych i tym samym rozpowszechnianie rozwiązań przyjaznych środowisku.

Siedziba: Szczecin (POLSKA)
Data utworzenia: 23/04/2014

Dyrektor: Krzysztof ŻARNA
Członkowie szwedzcy: Region Skania
Członkowie polscy: Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Lubuskie, Województwo Dolnośląskie (podpisało Aneks o przystąpieniu dnia 21.2.2017 (zob. informacja prasowa), Województwo Opolskie (obserwator),
Członkowie węgierscy: Komitat Zala, Komitat Vas
Członkowie chorwaccy: Komitat Karlovačka, Komitat Varaždin, Komitat Primorje-Gorski Kotar
Link : Central European Transport Corridor EGTC


Dalsze informacje powiązane z tym dokumentem:
Następujące 2 stron(y) należy(ą) do działu CategoryEGTCCETC:

CESCIAnAnalysis2010
EUWTFinansowanie


CategoryEUWTBazaDanych
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0133 sekund