openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: CategoryKomentarzRozpWE137007
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
  Baza Wiedzy
  Komentarz K C
  Komentarz K P C
  Komentarz K S H
  Komentarz Pr Energ
  Komentarz Pr Ochr Srodow
  Komentarz Prawo Wodne
  Komentarz Rozp W E137007
  Art10 Rozp W E137007
  Art11 Rozp W E137007
  Art12 Rozp W E137007
  Art1 Rozp W E137007
  Art2 Rozp W E137007
  Art3 Rozp W E137007
  Art4 Rozp W E137007
  Art5 Rozp W E137007
  Art6 Rozp W E137007
  Art7 Rozp W E137007
  Art8 Rozp W E137007
  Art9 Rozp W E137007
  Komentarz Rozp W E E U...
  Komentarz U E U W T
  Komentarz U Ks Wiecz Hip
  Komentarze Online
  Literatura Do Przepisow
  Zakaz Dyskryminacji Ar...
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Internetowy komentarz do rozporządzenia WE 1370/2007

komentarz do Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70

Tekst rozporządzenia w portalu polskieustawy.com - zob. RozpWE1370/2007.

Następujące 12 stron(y) należy(ą) do działu CategoryKomentarzRozpWE137007:

Art10RozpWE137007
Art11RozpWE137007
Art12RozpWE137007
Art1RozpWE137007
Art2RozpWE137007
Art3RozpWE137007
Art4RozpWE137007
Art5RozpWE137007
Art6RozpWE137007
Art7RozpWE137007
Art8RozpWE137007
Art9RozpWE137007


Zob. także:
  1. Jasper et al., Neue Guidelines zur VO EG Nr. 1370/2007, Nahverkehrspraxis 6/2014,


CategoryPublicznyTransportZbiorowy CategoryKomentarze
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0228 sekund