openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: CategoryPrawoCelne
tu byłem: CategoryPrawoCelne
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Kategoria: Prawo celne


Prawo celne reguluje zasady i tryb przywozu towarów na dany obszar celny oraz wywozu towarów z tego obszaru celnego, związane z tym prawa i obowiązki osób oraz uprawnienia i obowiązki organów celnych.

Następujące 11 stron(y) należy(ą) do działu CategoryPrawoCelne:

CategoryPrawoCelneLiteraturaCategoryPrawoCelneOrzecznictwoInterpretacjeCelne
OmowienieNowelizacjiVAT15102008PochodzenieTowarowPrawoCelne
PreferencyjnePochodzenieTowarowWykazUmowPrzedstawicielstwoPosrednieSprawaETS16084Omowienie
SprawaETS31485OmowienieWartoscCelnaKategoria należy do następujących kategorii nadrzędnych:
CategoryPrawoFinansowe CategoryPrawoEuropejskie
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0230 sekund