openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: CategoryPrawoCelne
tu byłem: CategoryPrawoCelne
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2008-10-19 21:54:52 by PawelPolakowski

Additions:
Kategoria należy do następujących kategorii nadrzędnych:Edited on 2008-10-19 21:29:51 by PawelPolakowski

Additions:

Kategoria: Prawo celne

CategoryPrawoFinansowe CategoryPrawoEuropejskie


Deletions:

Kategoria Prawo celne

kategorie:
prawo finansowe prawo europejskie
Edited on 2008-10-14 02:24:12 by PawelPolakowski

Additions:
Następujące 11 stron(y) należy(ą) do działu CategoryPrawoCelne:

CategoryPrawoCelneLiteraturaCategoryPrawoCelneOrzecznictwoInterpretacjeCelne
OmowienieNowelizacjiVAT15102008PochodzenieTowarowPrawoCelne
PreferencyjnePochodzenieTowarowWykazUmowPrzedstawicielstwoPosrednieSprawaETS16084Omowienie
SprawaETS31485OmowienieWartoscCelna


Deletions:
Następujące 11 stron(y) należy(ą) do działu CategoryPrawoCelne:

CategoryPrawoCelneLiteratura
CategoryPrawoCelneOrzecznictwo
InterpretacjeCelne
OmowienieNowelizacjiVAT15102008
PochodzenieTowarow
PrawoCelne
PreferencyjnePochodzenieTowarowWykazUmow
PrzedstawicielstwoPosrednie
SprawaETS16084Omowienie
SprawaETS31485Omowienie
WartoscCelna
Edited on 2008-10-12 23:18:47 by PawelPolakowski

Additions:

Kategoria Prawo celneDeletions:

Kategoria: Prawo celne

Edited on 2008-10-12 21:30:41 by PawelPolakowski

Deletions:
Z uwagi na okoliczność, że jednym z głównych elementów Unii Europejskiej jest Unia Celna (art. 25 TWE
art. 25 TWE
Cła przywozowe i wywozowe lub opłaty o skutku równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi. Zakaz ten stosuje się również do ceł o charakterze fiskalnym.
), cały teren Unii Europejskiej jest jednolitym obszarem celnym. Stąd nie ma obecnie np. polskiego obszaru celnego, a towary zaimportowane na obszar celny UE (a więc w którymkolwiek państwie członkowskim) mogą być swobodnie przemieszczane na całym obszarze UE (swoboda przepływu towarów, art. 23 TWE
art. 23 TWE
1. Podstawą Wspólnoty jest unia celna, która rozciąga się na całą wymianę towarową i obejmuje zakaz ceł przywozowych i wywozowych między Państwami Członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym, jak również przyjęcie wspólnej taryfy celnej w stosunkach z państwami trzecimi.
2. Postanowienia artykułu 25 i rozdziału 2 niniejszego tytułu stosują się do produktów pochodzących z Państw Członkowskich oraz do produktów pochodzących z państw trzecich, jeżeli znajdują się one w swobodnym obrocie w Państwach Członkowskich.
).
Edited on 2008-10-12 21:28:03 by PawelPolakowski

Additions:

Kategoria: Prawo celneDeletions:

Kat.: Prawo celne

Edited on 2008-10-11 19:44:12 by PawelPolakowski

Deletions:
wartość celnaEdited on 2008-10-08 14:36:10 by PawelPolakowski

Additions:
Z uwagi na okoliczność, że jednym z głównych elementów Unii Europejskiej jest Unia Celna (art. 25 TWE
art. 25 TWE
Cła przywozowe i wywozowe lub opłaty o skutku równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi. Zakaz ten stosuje się również do ceł o charakterze fiskalnym.
), cały teren Unii Europejskiej jest jednolitym obszarem celnym. Stąd nie ma obecnie np. polskiego obszaru celnego, a towary zaimportowane na obszar celny UE (a więc w którymkolwiek państwie członkowskim) mogą być swobodnie przemieszczane na całym obszarze UE (swoboda przepływu towarów, art. 23 TWE
art. 23 TWE
1. Podstawą Wspólnoty jest unia celna, która rozciąga się na całą wymianę towarową i obejmuje zakaz ceł przywozowych i wywozowych między Państwami Członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym, jak również przyjęcie wspólnej taryfy celnej w stosunkach z państwami trzecimi.
2. Postanowienia artykułu 25 i rozdziału 2 niniejszego tytułu stosują się do produktów pochodzących z Państw Członkowskich oraz do produktów pochodzących z państw trzecich, jeżeli znajdują się one w swobodnym obrocie w Państwach Członkowskich.
).


Deletions:
Z uwagi na okoliczność, że jednym z głównych elementów Unii Europejskiej jest Unia Celna, cały teren Unii Europejskiej jest jednolitym obszarem celnym. Stąd nie ma obecnie np. polskiego obszaru celnego, a towary zaimportowane na obszar celny UE (a więc w którymkolwiek państwie członkowskim) mogą być swobodnie przemieszczane na całym obszarze UE (swoboda przepływu towarów).Edited on 2008-10-08 14:30:55 by PawelPolakowski

Additions:
Prawo celne reguluje zasady i tryb przywozu towarów na dany obszar celny oraz wywozu towarów z tego obszaru celnego, związane z tym prawa i obowiązki osób oraz uprawnienia i obowiązki organów celnych. Z uwagi na okoliczność, że jednym z głównych elementów Unii Europejskiej jest Unia Celna, cały teren Unii Europejskiej jest jednolitym obszarem celnym. Stąd nie ma obecnie np. polskiego obszaru celnego, a towary zaimportowane na obszar celny UE (a więc w którymkolwiek państwie członkowskim) mogą być swobodnie przemieszczane na całym obszarze UE (swoboda przepływu towarów).Edited on 2008-10-08 14:25:56 by PawelPolakowski

Additions:
kategorie:
prawo finansowe prawo europejskie


Deletions:
kategoria: prawo finansowe CategoryPrawoEuropejskieEdited on 2008-10-08 14:25:14 by PawelPolakowski

Additions:
kategoria: prawo finansowe CategoryPrawoEuropejskie

Deletions:
CategoryPrawoFinansowe CategoryPrawoEuropejskieEdited on 2008-10-08 14:24:21 by PawelPolakowski

Additions:
wartość celna

Deletions:
WartoscCelnaEdited on 2008-10-08 10:31:56 by MarcinKrzymuski

Additions:
WartoscCelnaOldest known version of this page was edited on 2008-10-08 10:28:31 by MarcinKrzymuski []
Page view:

Kat.: Prawo celne


Następujące 11 stron(y) należy(ą) do działu CategoryPrawoCelne:

CategoryPrawoCelneLiteratura
CategoryPrawoCelneOrzecznictwo
InterpretacjeCelne
OmowienieNowelizacjiVAT15102008
PochodzenieTowarow
PrawoCelne
PreferencyjnePochodzenieTowarowWykazUmow
PrzedstawicielstwoPosrednie
SprawaETS16084Omowienie
SprawaETS31485Omowienie
WartoscCelna


CategoryPrawoFinansowe CategoryPrawoEuropejskie
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0352 sekund