openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: CategoryPublicznyTransportZbiorowyOrzecznictwo
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Orzecznictwo do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym


Do tej pory udało nam się wyszukać następujące orzeczenia:
 1. wyrok WSA w Krakowie z dnia 25.1.2012 (sygn. I SA/Kr 1966/11) i utrzymujący go w mocy wyrok NSA z dnia 20.3.2013 (sygn. I FSK 687/12);
 2. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 20.2.2012 (sygn. III SA/Wr 497/11);
 3. wyrok WSA w Warszawie z dnia 9.3.2012 (sygn. VI SA/Wa 2287/11);
 4. wyrok WSA w Warszawie z dnia 9.3.2012 (sygn. VI SA/Wa 2409/11);
 5. wyrok WSA w Warszawie z dnia 25.4.1012 (sygn. VI SA/Wa 236/12);
 6. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 9.5.2012 (sygn. II SA/Gl 168/12);
 7. wyrok WSA w Warszawie z dnia 4.6.2012 (sygn. VI SA/Wa 598/12);
 8. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 5.6.2012 (sygn. III SA/Wr 69/12);
 9. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 6.6.2012 (sygn. II SA/Gl 191/12);
 10. postanowienie NSA z dnia 14.6.2012 (sygn. II GSK 895/12) i związane z nim postanowienie WSA w Rzeszowie z dnia 21.03.2012 (sygn. II SAB/Rz 80/11);
 11. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 5.7.2012 (sygn. III SA/Wr 163/12);
 12. wyrok WSA w Warszawie z dnia 12.7.2012 (sygn. VI SA/Wa 677/12);
 13. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4.9.2012 (sygn. VI SA/Wa 841/12)
 14. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 24.9.2012 (sygn. III SA/Gl 577/12);
 15. wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 5.11.2012 (sygn. I SA/Bd 788/12);
 16. wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 5.11.2012 (sygn. I SA/Bd 789/12);
 17. wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 5.11.2012 (sygn. I SA/Bd 787/12);
 18. wyrok WSA w Lublinie z dnia 6.11.2012 (sygn. III SA/Lu 548/12);
 19. wyrok WSA w Kielcach z dnia 29.11.2012 (sygn. II SA/Ke 750/12);
 20. wyrok WSA w Warszawie z dnia 19.12.2012 (sygn. II SAB/Wa 362/12);
 21. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 20.12.2012 (sygn. II SA/Rz 980/12);
 22. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 21.12.2012 (sygn. II SA/Gl 1268/12);
 23. postanowienie WSA w Gliwicach z dnia 21.12.2012 (sygn. II SA/Gl 1024/12);
 24. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 21.12.2012 (sygn. II SA/Gl 1269/12);
 25. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 21.12.2012 (sygn. II SA/Gl 1267/12);
 26. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3.1.2013 (sygn. III SA/Wr 463/12);
 27. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 13.2.2013 (sygn. II SA/Go 915/12);

CategoryPublicznyTransportZbiorowy
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0115 sekund