openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: CategoryRoszczeniaPrawnorzeczowe
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Kategoria: Roszczenia prawnorzeczowe


Kategoria obejmuje roszczenia wynikające z przepisów prawa rzeczowego (art. 140 KC
art. 140 KC
W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.
do art. 352 KC
art. 352 KC
§ 1. Kto faktycznie korzysta z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności, jest posiadaczem służebności.
§ 2. Do posiadania służebności stosuje się odpowiednio przepisy o posiadaniu rzeczy.
).

Następujące 28 stron(y) należy(ą) do działu CategoryRoszczeniaPrawnorzeczowe:

RakoczyPS2008RoszczeniaDopuszczenieDoWspolposiadania
RoszczeniaPrawnorzeczoweRoszczeniaWynagrodzenieZaBezumowneKorzystanieZRzeczy
RoszczeniaZwrotPozytkowRoszczenieNegatoryjne
RoszczenieNegatoryjne222KCRoszczenieOchronaSluzebnosciGruntowej
RoszczenieOchronaUzytkowaniaWieczystegoRoszczenieOddanieGruntuWUzytkowanieWieczyste
RoszczenieOdszkodowanieZuzyciePogorszenieUtrataRzeczyRoszczeniePosesoryjne344KC
RoszczeniePrzeksztalcenieUzytkowaniaWieczystegoRoszczenieUstanowienieSluzebnosciGruntowej
RoszczenieUstanowienieSluzebnosciOsobistejRoszczenieWindykacyjne
RoszczenieWynagrodzenieZaBudynkiRoszczenieWynagrodzenieZarzadRzeczaWspolna
RoszczenieZamianaSluzebnosciOsobistejNaRenteRoszczenieZaniechanieNaruszen222KC
RoszczenieZmianaTresciSluzebnosciGruntowejRoszczenieZmianaTresciSluzebnosciOsobistej
RoszczenieZniesienieSluzebnosciGruntowejRoszczenieZniesienieSluzebnosciOsobistej
RoszczenieZniesienieWspowlasnosciSchematRoszczenieNegatoryjne222KC
SzewczykRadcaPrawny2009WspolwlasnoscRoszczeniaKategoria należy do następujących kategorii nadrzędnych:
CategoryRoszczeniaCywilnoprawne CategoryPrawoRzeczowe
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0396 sekund