openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: CategoryStudent
tu byłem: CategoryStudent
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
To jest stara wersja strony CategoryStudent z 2007-11-15 21:03:25.

Dział dla studentów

Ninejeszy dział przeznaczony jest dla studentów prawa. Zamieszczamy w nim materiały do zajęć prowadzonych w ramach polsko-niemieckiego kształcenia prawników odbywającego się na Uniwersystecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Do korzystania ze skryptów i kazusów zapraszamy także studentów innych polskich uczelni.

Nasz dział podzieliliśmy na następujące kategorie:
  1. Metoda to kategoria, w której wyjaśniamy metodę, którą kierujemy się przy prowadzeniu zajęć i przygotowywaniu skryptów;
  2. Prawo cywilne - w tym miejscu zebraliśmy nasze dokumenty związane z nauką prawa cywilnego;
  3. Prawo karne - kategoria poświęcona prawu karnemu materialnemu i procesowemu;
  4. Prawo publiczne - zasoby odnoszące się do prawa administracyjnego (materialnego i procesowego) oraz prawa konstytucyjnego;
  5. Prawo europejskie - dział poświęcony problemom prawodawstwa Wspólnoty Europejskiej.

Następujące 7 stron(y) należy(ą) do działu CategoryStudent:

CategoryKazusy
CategoryKursyPrawa
CategoryMetodykaNauczaniaPrawa
CategorySkrypty
StronaPowitalna
StudiaPrawa
ZasadyRozwiazywaniaKazusow


należy do działu:
CategoryAdresaci
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0726 sekund