openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: CzynnoscPrawna
tu byłem: CzynnoscPrawna
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Czynność prawna


A. DEFINICJA
W Polsce obecne są dwie definicje.

1. Czynność prawna jako czynność konwencjonalna
Obecnie w polskim orzecznictwie i literaturze dominuje pojęcie czynności prawnej jako "konwencjonalnej czynności podmiotu prawa cywilnego" (WolakEP2012). Czynnością prawną jest więc świadome i zgodne z prawem zachowanie się podmiotu prawa cywilnego, którego celem wywołanie określonych w treści czynności prawnej oraz w przepisach prawa konsekwencji prawnych (RadwanskiCzescOgolna, wyd. 7, nb. 462; por także definicję w Wikipedii).

2. Czynność prawna jako stan faktyczny
Oprócz tego niektórzy klasyfikują czynność prawną jako stan faktyczny, składający się z co najmniej jednego oświadczenia woli, z którym prawo (prawo pozytywne, zasady współżycia społecznego i ustalone zwyczaje) wiąże skutki zamierzone tym oświadczeniem (WolterIgnatowiczStefaniukPC, s. 253).

B. ELEMENTY CZYNNOŚCI PRAWNEJ
Zob. oświadczenia woli

C. RODZAJE CZYNNOŚCI PRAWNYCH
Czynność prawna odpłatna i nieodpłatna - zob. CzynnoscPrawnaOdplatna

D. LITERATURA
Wolak, Przegląd Prawno-Ekonomiczny KUL, 2009, Nr 8(3), s. 62-65
Rozwadowski W., Spory wokół definicji czynności prawnej w polskim prawie cywilnym, Państwo i Prawo 2014 Nr 9, str. 53-66

CategoryInstytucjePrawaCywilnego CategoryLeksykonC CategoryCzynnoscPrawna
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0134 sekund