openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: DDDefinicja
tu byłem: DDDefinicja
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Due diligence

definicja due diligence

Pojęcie due diligence w dosłownym znaczeniu absolutnie nie oddaje tego, co się za nim kryje w omawianym tu rozumieniu, czyli np. w znaczeniu doniosłym dla transakcji typu mergers & acquisitions (fuzje i przejęcia przedsiębiorstw). Dosłowne znaczenie pojęcia to - zgodnie z tłumaczeniem, nie do końca precyzyjnym - "należyta staranność" znana nam z art. 355 KC
art. 355 KC
§ 1. Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność).
§ 2. Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.
. Jednak wyjaśnienie to nie oddaje znaczenia tego pojęcia w praktyce. Definicja due diligence w przypadku wspomnianych wyżej transakcji i domyślnie stosowana w wypadku zwrotu "przeprowadzić due diligence" to raczej

wyczerpująca analiza przedsiębiorstwa i jego otoczenia z uwzględnieniem związanych z nim szans i ryzyk (por. BeiselFriedholdDueDiligence)


CategoryLeksykonD CategoryPrawoGospodarcze
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0215 sekund