openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: DobryKomornik
tu byłem: DobryKomornik
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2008-03-27 14:05:03 by WojciechLisiewicz

Additions:
Od 28 grudnia 2007 r. istnieje możliwość wyboru komornika z całej Polski. Więcej na ten temat w artykule Rzeczpospolitej.

Deletions:
Od 28 grudnia 2007 r. istnieje możliwość wyboru komornika z całej Polski. Więcej na ten temat w dzisiejszym artykule w Rzeczpospolitej.Edited on 2008-03-03 07:48:28 by WojciechLisiewicz

Additions:
na skróty:


Deletions:
 
na skróty:
Edited on 2008-03-03 07:48:16 by WojciechLisiewicz

Additions:
 
na skróty:


Deletions:
na skróty:
Edited on 2008-03-03 07:47:56 by WojciechLisiewicz

Additions:


Deletions:


Edited on 2008-03-03 07:47:41 by WojciechLisiewicz

Additions:
Edited on 2008-03-03 07:47:34 by WojciechLisiewicz

Additions:


Deletions:
 
Edited on 2008-03-03 07:47:15 by WojciechLisiewicz

Additions:
 


Deletions:
Edited on 2008-03-03 07:46:53 by WojciechLisiewicz

Additions:
na skróty:

Dochodzenie praw przez wierzyciela jest w naszym kraju z reguły trudne i czasochłonne. Dlatego oczywistym jest, że po zakończeniu postępowania sądowego (prawomocnym) wyrokiem przyznającym wierzycielowi rację, oczekuje on szybkiego zaspokojenia roszczeń. Cel ten nie może zostać jednak osiągnięty, gdy dłużnik nie stosuje się do wyroku...


Deletions:

na skróty:
Dochodzenie praw przez wierzyciela jest w naszym kraju z reguły trudne i czasochłonne. Dlatego oczywistym jest, że po zakończeniu postępowania sądowego (prawomocnym) wyrokiem przyznającym wierzycielowi rację, oczekuje on szybkiego zaspokojenia roszczeń. Cel ten nie może zostać jednak osiągnięty, gdy dłużnik nie stosuje się do wyroku...
Edited on 2008-03-03 07:46:39 by WojciechLisiewicz

Additions:

na skróty:
Dochodzenie praw przez wierzyciela jest w naszym kraju z reguły trudne i czasochłonne. Dlatego oczywistym jest, że po zakończeniu postępowania sądowego (prawomocnym) wyrokiem przyznającym wierzycielowi rację, oczekuje on szybkiego zaspokojenia roszczeń. Cel ten nie może zostać jednak osiągnięty, gdy dłużnik nie stosuje się do wyroku...


Deletions:
na skróty:

Dochodzenie praw przez wierzyciela jest w naszym kraju z reguły trudne i czasochłonne. Dlatego oczywistym jest, że po zakończeniu postępowania sądowego (prawomocnym) wyrokiem przyznającym wierzycielowi rację, oczekuje on szybkiego zaspokojenia roszczeń. Cel ten nie może zostać jednak osiągnięty, gdy dłużnik nie stosuje się do wyroku...
Edited on 2008-03-03 07:46:28 by WojciechLisiewicz

No differences.


Edited on 2008-03-03 07:46:22 by WojciechLisiewicz

Additions:

Dochodzenie praw przez wierzyciela jest w naszym kraju z reguły trudne i czasochłonne. Dlatego oczywistym jest, że po zakończeniu postępowania sądowego (prawomocnym) wyrokiem przyznającym wierzycielowi rację, oczekuje on szybkiego zaspokojenia roszczeń. Cel ten nie może zostać jednak osiągnięty, gdy dłużnik nie stosuje się do wyroku...


Deletions:
Dochodzenie praw przez wierzyciela jest w naszym kraju z reguły trudne i czasochłonne. Dlatego oczywistym jest, że po zakończeniu postępowania sądowego (prawomocnym) wyrokiem przyznającym wierzycielowi rację, oczekuje on szybkiego zaspokojenia roszczeń. Cel ten nie może zostać jednak osiągnięty, gdy dłużnik nie stosuje się do wyroku...
Edited on 2008-03-03 07:46:08 by WojciechLisiewicz

Additions:
uwaga!
na skróty:


Deletions:
na skróty:
uwaga!
Edited on 2008-03-03 07:45:35 by WojciechLisiewicz

Additions:
uwaga!
Od 28 grudnia 2007 r. istnieje możliwość wyboru komornika z całej Polski. Więcej na ten temat w dzisiejszym artykule w Rzeczpospolitej.
Edited on 2008-01-28 23:26:07 by MarcinKrzymuski [poprawki redakcyjne]

Additions:
Dochodzenie praw przez wierzyciela jest w naszym kraju z reguły trudne i czasochłonne. Dlatego oczywistym jest, że po zakończeniu postępowania sądowego (prawomocnym) wyrokiem przyznającym wierzycielowi rację, oczekuje on szybkiego zaspokojenia roszczeń. Cel ten nie może zostać jednak osiągnięty, gdy dłużnik nie stosuje się do wyroku...
W takich wypadkach pomocy może udzielić rzetelny komornik, który podejmie kroki w celu wyegzekwowania wyroku. Odnalezienie komornika w najbliższej dla wierzyciela okolicy jest dość proste - wystarczy posłużyć się wyszukiwarką kancelarii Serwisu Samorządu Komorniczego. Nie pozwala to jednak stwierdzić, czy dany komornik pracuje rzetelnie i - przynajmniej w miarę możliwości - skutecznie. A doświadczenia nasze własne oraz innych osób wskazują na to, że istnieją znaczne różnice w sposobie świadczenia usług przez różnych komorników w naszym kraju.
Dlatego też w ramach portalu openlaw.pl powstał serwis dobrykomornik.pl, w którym użytkownicy mogą wzajemnie informować się o swoich doświadczeniach we współpracy z komornikami, którym powierzali egzekucję swoich roszczeń (lub roszczeń swoich klientów). Dzięki powstałemu w ten sposób wykazowi komorników wraz z opiniami o jakości ich pracy, zasady świadczenia usług przez komorników stają bardziej przejrzyste dla klienta.


Deletions:
Dochodzenie praw przez wierzyciela jest w naszym kraju z reguły trudne i czasochłonne. Dlatego oczywistym jest, że po zakończeniu postępowania sądowego (ostatecznym) wyrokiem przyznającym wierzycielowi rację, oczekuje on szybkiego zaspokojenia roszczeń. Cel ten nie może zostać jednak osiągnięty, gdy dłużnik nie stosuje się do wyroku...
W takich wypadkach pomocy może udzielić rzetelny komornik, który podejmie kroki w celu wyegzekwowania wyroku. Odnalezienie komornika w najbliższej dla wierzyciela okolicy jest dość proste - wystarczy posłużyć się wyszukiwarką kancelarii Serwisu Samorządu Komorniczego. Nie pozwala to jednak stwierdzić, czy dany komornik pracuje rzetelnie i - przynajmniej w miarę możliwości - skutecznie. A doświadczenia nasze jak również innych osób wskazują na to, że istnieją znaczne różnice w sposobie świadczenia usług przez komorników w naszym kraju.
Dlatego też w ramach portalu openlaw.pl powstał serwis dobrykomornik.pl, w którym użytkownicy mogą wzajemnie informować się o swoich doświadczeniach z komornikami, którym powierzali egzekucję swoich roszczeń (lub roszczeń swoich klientów). Dzięki powstałemu w ten sposób wykazowi komorników wraz z opiniami o jakości ich pracy, zasady świadczenia usług przez komorników stają bardziej przejrzyste dla klienta.
Edited on 2008-01-14 23:45:20 by MarcinKrzymuski [uzupełnienie sandbox'a i poprawki redakcyjne tekstu]

Additions:
- przeglądanie i uzupełnianie wykazu komorników;
Dochodzenie praw przez wierzyciela jest w naszym kraju z reguły trudne i czasochłonne. Dlatego oczywistym jest, że po zakończeniu postępowania sądowego (ostatecznym) wyrokiem przyznającym wierzycielowi rację, oczekuje on szybkiego zaspokojenia roszczeń. Cel ten nie może zostać jednak osiągnięty, gdy dłużnik nie stosuje się do wyroku...
W takich wypadkach pomocy może udzielić rzetelny komornik, który podejmie kroki w celu wyegzekwowania wyroku. Odnalezienie komornika w najbliższej dla wierzyciela okolicy jest dość proste - wystarczy posłużyć się wyszukiwarką kancelarii Serwisu Samorządu Komorniczego. Nie pozwala to jednak stwierdzić, czy dany komornik pracuje rzetelnie i - przynajmniej w miarę możliwości - skutecznie. A doświadczenia nasze jak również innych osób wskazują na to, że istnieją znaczne różnice w sposobie świadczenia usług przez komorników w naszym kraju.
Dlatego też w ramach portalu openlaw.pl powstał serwis dobrykomornik.pl, w którym użytkownicy mogą wzajemnie informować się o swoich doświadczeniach z komornikami, którym powierzali egzekucję swoich roszczeń (lub roszczeń swoich klientów). Dzięki powstałemu w ten sposób wykazowi komorników wraz z opiniami o jakości ich pracy, zasady świadczenia usług przez komorników stają bardziej przejrzyste dla klienta.
Zapraszamy do udziału w tworzeniu serwisu - wszystkie serwisy openlaw.pl, do których należy również dobrykomornik.pl, nie są zwykłymi stronami internetowymi. dobrykomornik.pl lecz portalami typu WIKI. W zamyśle twórców są więc serwisami współtworzonymi przez samych użytkowników. W ten sposób każdy, kto dysponuje przydatnymi informacjami, może podzielić się nimi w bardzo łatwy i komunikatywny sposób. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie o funkcjonowaniu serwisu openlaw.pl.


Deletions:
- wykaz komorników wraz z opiniami o ich pracy;
Dochodzenie praw przez wierzyciela jest w naszym kraju z reguły trudne i czasochłonne. Dlatego oczywistym jest, że po zakończeniu postępowania sądowego (ostatecznym) wyrokiem przyznającym wierzycielowi rację, oczekuje on szybkiego zaspokojenia roszczeń. Cel ten nie może zostać jednak osiągnięty, gdy dłużnik nie dostosuje się do wyroku i nie zapłaci...
W takich wypadkach pomocy może udzielić rzetelny komornik, który podejmie kroki w celu wyegzekwowania wyroku. Odnalezienie komornika w okolicy jest dość proste - wystarczy odnaleźć najbliższe miasto w wyszukiwarce kancelarii Serwisu Samorządu Komorniczego. W ten sposób nie możemy jednak stwierdzić, czy dany komornik pracuje rzetelnie i - przynajmniej w miarę możliwości - skutecznie. Nasze doświadczenia jak również wypowiedzi fachowców wskazują na to, że istnieją znaczne różnice w sposobie świadczenia usług przez komorników w naszym kraju.
Dlatego też w ramach portalu openlaw.pl powstał serwis dobrykomornik.pl, w którym użytkownicy mogą wzajemnie informować się o swoich doświadczeniach z komornikami, którym powierzali egzekucję swoich roszczeń (lub roszczeń swoich klientów). Dzięki powstałemu w ten sposób wykazowi komorników wraz z opiniami o jakości ich pracy praca komorników może stać się bardziej przejrzysta dla klienta. Jesteśmy pewni, że ułatwi to naszym użytkownikom wybranie takiego komornika, którego umiejętności i możliwości spełnią ich oczekiwania.
Zapraszamy do udziału w tworzeniu serwisu - wszystkie serwisy openlaw.pl, do których należy również dobrykomornik.pl, nie są zwykłymi stronami internetowymi. dobrykomornik.pl to WIKI, czyli serwis tworzony przez wszystkich użytkowników. W ten sposób każdy, kto dysponuje przydatnymi informacjami, może podzielić się nimi w bardzo łatwy i prosty sposób. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie o funkcjonowaniu serwisu openlaw.pl.
Edited on 2008-01-11 00:50:49 by WojciechLisiewicz

Additions:

DobryKomornik.pl

serwis informacyjny openlaw.pl o pracy komorników w Polsce
inne przydatne adresy:
Dochodzenie praw przez wierzyciela jest w naszym kraju z reguły trudne i czasochłonne. Dlatego oczywistym jest, że po zakończeniu postępowania sądowego (ostatecznym) wyrokiem przyznającym wierzycielowi rację, oczekuje on szybkiego zaspokojenia roszczeń. Cel ten nie może zostać jednak osiągnięty, gdy dłużnik nie dostosuje się do wyroku i nie zapłaci...
W takich wypadkach pomocy może udzielić rzetelny komornik, który podejmie kroki w celu wyegzekwowania wyroku. Odnalezienie komornika w okolicy jest dość proste - wystarczy odnaleźć najbliższe miasto w wyszukiwarce kancelarii Serwisu Samorządu Komorniczego. W ten sposób nie możemy jednak stwierdzić, czy dany komornik pracuje rzetelnie i - przynajmniej w miarę możliwości - skutecznie. Nasze doświadczenia jak również wypowiedzi fachowców wskazują na to, że istnieją znaczne różnice w sposobie świadczenia usług przez komorników w naszym kraju.
Dlatego też w ramach portalu openlaw.pl powstał serwis dobrykomornik.pl, w którym użytkownicy mogą wzajemnie informować się o swoich doświadczeniach z komornikami, którym powierzali egzekucję swoich roszczeń (lub roszczeń swoich klientów). Dzięki powstałemu w ten sposób wykazowi komorników wraz z opiniami o jakości ich pracy praca komorników może stać się bardziej przejrzysta dla klienta. Jesteśmy pewni, że ułatwi to naszym użytkownikom wybranie takiego komornika, którego umiejętności i możliwości spełnią ich oczekiwania.
znalazłeś błąd? popraw go!
chcesz coś dodać? zrób to!

Zapraszamy do udziału w tworzeniu serwisu - wszystkie serwisy openlaw.pl, do których należy również dobrykomornik.pl, nie są zwykłymi stronami internetowymi. dobrykomornik.pl to WIKI, czyli serwis tworzony przez wszystkich użytkowników. W ten sposób każdy, kto dysponuje przydatnymi informacjami, może podzielić się nimi w bardzo łatwy i prosty sposób. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie o funkcjonowaniu serwisu openlaw.pl.
Mamy również nadzieję, że sami komornicy docenią zalety uzyskanej w ten sposób ewaluacji swej pracy. Serwis dobrykomornik.pl ma na celu przede wszystkim honorowanie pracy rzetelnych fachowców, dla których ważne jest spełnienie oczekiwań klienta. Dzięki koncepcji serwisu (udział wszystkich użytkowników w tworzeniu jego treści) każdy komornik może dowiedzieć się o tym, jak jego pracę postrzega klient.
Ponadto serwis ma za zadanie przybliżyć czytelnikom pracę komornika po to, aby możliwe było zrozumienie, w jaki sposób wykonywane są czynności w zakresie egzekucji roszczeń. W tym celu zainicjowaliśmy dział zawierający informacje o pracy komornika, w których zamieszczamy zarówno opracowania jak i odnośniki do źródeł na ten właśnie temat.


Deletions:

dobrykomornik.pl

serwis informacyjny openlaw.pl o komornikach w Polsce
- więcej informacji o openlaw.pl,
- lista komorników z recenzjami,
- informacje o pracy komorników.

Dochodzenie praw przez wierzyciela jest w naszym kraju z reguły trudne i czasochłonne. Dlatego gdy postępowanie sądowe kończy się (ostatecznym) wyrokiem przyznającym wierzycielowi rację, oczywistym jest, że wierzyciel oczekuje szybkiego zaspokojenia roszczeń. Droga ta nie jest jednak zakończona, gdy dłużnik nie dostosuje się do wyroku i najzwyczajniej w świecie nie zapłaci...
W takich wypadkach pomocy może udzielić wyłącznie rzetelny komornik, który podejmie kroki w celu wyegzekwowania wyroku. Odnalezienie komornika działającego w interesującym nas rewirze jest dość proste - wystarczy odnaleźć najbliższe miasto w wyszukiwarce kancelarii Serwisu Samorządu Komorniczego.
Z samego faktu, że dany komornik świadczy usługi w danym okręgu nie wynika jeszcze jednak, że robi to rzetelnie i - przynajmniej w miarę możliwości - skutecznie. Nasze doświadczenia wskazują na to, że istnieją znacznie różnice w sposobie świadczenia usług przez komorników w naszym kraju. Dlatego też powstał niniejszy serwis dobrykomornik.pl, w którym to sami użytkownicy mogą się wzajemnie informować o tym, na jakich komorników trafili. Dzięki temu w naszym banku informacji o komornikach możemy zamieścić informacje pozwalające na odnalezienie komornika, który możliwie dobrze wykona pracę dla nas.
znalazłeś błąd? chcesz coś dodać? zrób to!
Zapraszamy do udziału w tworzeniu serwisu - wszystkie serwisy openlaw.pl, do których należy również dobrykomornik.pl, nie są zwykłymi stronami internetowymi. dobrykomornik.pl to WIKI, czyli serwis tworzony przez wszystkich użytkowników. W ten sposób każdy, kto dysponuje przydatnymi informacjami, może podzielić się z innym w bardzo łatwy i prosty sposób. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie o funkcjonowaniu serwisu openlaw.pl

Odnalezienie komornika działającego w interesującym nas rewirze jest dość proste - wystarczy odnaleźć najbliższe miasto w wyszukiwarce kancelarii Serwisu Samorządu Komorniczego.
Edited on 2007-12-13 07:55:09 by WojciechLisiewicz

Additions:
Dochodzenie praw przez wierzyciela jest w naszym kraju z reguły trudne i czasochłonne. Dlatego gdy postępowanie sądowe kończy się (ostatecznym) wyrokiem przyznającym wierzycielowi rację, oczywistym jest, że wierzyciel oczekuje szybkiego zaspokojenia roszczeń. Droga ta nie jest jednak zakończona, gdy dłużnik nie dostosuje się do wyroku i najzwyczajniej w świecie nie zapłaci...
W takich wypadkach pomocy może udzielić wyłącznie rzetelny komornik, który podejmie kroki w celu wyegzekwowania wyroku. Odnalezienie komornika działającego w interesującym nas rewirze jest dość proste - wystarczy odnaleźć najbliższe miasto w wyszukiwarce kancelarii Serwisu Samorządu Komorniczego.
Z samego faktu, że dany komornik świadczy usługi w danym okręgu nie wynika jeszcze jednak, że robi to rzetelnie i - przynajmniej w miarę możliwości - skutecznie. Nasze doświadczenia wskazują na to, że istnieją znacznie różnice w sposobie świadczenia usług przez komorników w naszym kraju. Dlatego też powstał niniejszy serwis dobrykomornik.pl, w którym to sami użytkownicy mogą się wzajemnie informować o tym, na jakich komorników trafili. Dzięki temu w naszym banku informacji o komornikach możemy zamieścić informacje pozwalające na odnalezienie komornika, który możliwie dobrze wykona pracę dla nas.


Deletions:
Dochodzenie praw przez wierzyciela jest w naszym kraju z reguły trudne i czasochłonne. Dlatego gdy postępowanie sądowe kończy się (ostatecznym) wyrokiem przyznającym wierzycielowi rację, każdy oczekiwałby skutecznego końca tej długiej drogi. Droga ta nie jest jednak zakończona, gdy dłużnik nie dostosuje się do wyroku i najzwyczajniej w świecie nie zapłaci...
W takich wypadkach pomocy może udzielić wyłącznie rzetelny komornik, który podejmie kroki w celu wyegzekwowania wyroku. W naszym serwisie dobrykomornik.pl zawarto informacje pozwalające na odnalezienie komornika, który możliwie dobrze wykona pracę dla nas. Podstawową ofertą jest nasz bank informacji o komornikach, z którymi mieli kontakt użytkownicy serwisu.
Edited on 2007-12-09 14:03:21 by WojciechLisiewicz

Additions:
- lista komorników z recenzjami,
Odnalezienie komornika działającego w interesującym nas rewirze jest dość proste - wystarczy odnaleźć najbliższe miasto w wyszukiwarce kancelarii Serwisu Samorządu Komorniczego.


Deletions:
- interaktywna lista komorników z recenzjami,
Odnalezienie komornika działającego w interesującym nas rewirze jest dość proste - wystarczy odnaleźć najbliższe miasto w bazie Serwisu Komorników Sądowych - w wyszukiwarce kancelarii.
Edited on 2007-12-09 13:49:22 by WojciechLisiewicz [dodana kategoria]

Additions:

CategoryWierzyciel
Oldest known version of this page was edited on 2007-12-06 17:08:32 by WojciechLisiewicz []
Page view:

dobrykomornik.pl

serwis informacyjny openlaw.pl o komornikach w Polsce
na skróty:
- więcej informacji o openlaw.pl,
- interaktywna lista komorników z recenzjami,
- informacje o pracy komorników.

Dochodzenie praw przez wierzyciela jest w naszym kraju z reguły trudne i czasochłonne. Dlatego gdy postępowanie sądowe kończy się (ostatecznym) wyrokiem przyznającym wierzycielowi rację, każdy oczekiwałby skutecznego końca tej długiej drogi. Droga ta nie jest jednak zakończona, gdy dłużnik nie dostosuje się do wyroku i najzwyczajniej w świecie nie zapłaci...

W takich wypadkach pomocy może udzielić wyłącznie rzetelny komornik, który podejmie kroki w celu wyegzekwowania wyroku. W naszym serwisie dobrykomornik.pl zawarto informacje pozwalające na odnalezienie komornika, który możliwie dobrze wykona pracę dla nas. Podstawową ofertą jest nasz bank informacji o komornikach, z którymi mieli kontakt użytkownicy serwisu.

znalazłeś błąd? chcesz coś dodać? zrób to!
Zapraszamy do udziału w tworzeniu serwisu - wszystkie serwisy openlaw.pl, do których należy również dobrykomornik.pl, nie są zwykłymi stronami internetowymi. dobrykomornik.pl to WIKI, czyli serwis tworzony przez wszystkich użytkowników. W ten sposób każdy, kto dysponuje przydatnymi informacjami, może podzielić się z innym w bardzo łatwy i prosty sposób. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie o funkcjonowaniu serwisu openlaw.pl

Odnalezienie komornika działającego w interesującym nas rewirze jest dość proste - wystarczy odnaleźć najbliższe miasto w bazie Serwisu Komorników Sądowych - w wyszukiwarce kancelarii.
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0393 sekund