openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: DudarskiOprzalskiRadcaPrawny2009
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Lit.: Dudarski/Oprzalski, Radca Prawny 2009


Spis treści:
 • Wstęp
 • Zagadnienia ogólne
 • Regelmäßige - podstawowy termin przedawnienia
 • Zmiany w drodze zapisów umowy między przedsiębiorcami
 • Regulacje przedawnień w niemieckim kodeksie handlowym
 • Zawieszenie - nowy bieg terminu i jego zakończenie
 • Prawo konsumenta a przedawnienie roszczeń przedsiębiorcy
 • Podsumowanie i wskazówki
autor: Marcin Dudarski, Szymon Oprzalski
tytuł: Przedawnienie roszczeń w obrocie między przedsiębiorcami w prawie niemieckim
czasopismo: Radca Prawny
rocznik: 2009
zeszyt: 5
strony: 51-57
dostępność: całości na stronie e-radcaprawny.org
cytowane przepisy:
 • § 194 BGB, § 197 BGB, § 199 BGB, § 200 BGB, § 201 BGB, § 202 BGB, § 204 BGB, § 205 BGB, § 206 BGB, § 214 BGB, § 212 BGB, § 215 BGB, § 216 BGB, § 218 BGB, § 438 BGB, § 439 BGB, § 474 BGB, § 475 BGB, § 478 BGB, § 479 BGB
 • § 26 HGB, § 112 HGB, § 113 HGB, § 160 HGB
 • § 229 EGBGB


CategoryLiteraturaPortalu CategoryRadcaPrawnyArtykuly CategoryPrawoPrywatneMiedzynarodoweLiteratura CategoryPrawoObce CategoryPrzedawnienieRoszczenMajatkowych
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0158 sekund