openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: DueDiligence
tu byłem: DueDiligence
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
  Beisel Friedhold Due D...
  Dzialalnosc Gospodarcz...
  Postepowanie Upadlosci...
  Prawo Gospodarcze Lite...
  Prawo Gospodarcze Orze...
  Prawo Transportowe
  Prawo Wekslowe
  Zabezpieczenie Wierzyt...
 zamówienia publiczne
  Zwalczanie Nieuczciwej...
  D D Definicja
  Due Diligence
  Dzialalnosc Gospodarcza
  Fundacja
  Papiery Wartosciowe
  Prawo Gospodarcze
  Zarzadzajacy Strefa Ek...
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

due diligence

instytucja prawna due diligence i jej znaczenie

Przed nabyciem przedsiębiorstwa w dowolnej formie (asset deal czy share deal) i w wielu innych sytuacjach (np. udzielenie znaczącego kredytu itp.) konieczne jest podjęcie decyzji wobec bardzo złożonej materii, co do której podmiot podejmujący decyzję nie jest w wystarczającym stopniu poinformowany - z reguły przedmiotem operacji jest przedsiębiorstwo nie znane badającemu podmiotowi. Stąd też w praktyce obrotu gospodarczego wykształciła się instytucja prawna określana angielskim mianem due diligence. Instytucja ta ma bardzo istotne znaczenie w praktyce, mimo to istnieje niewiele jej opracowań w literaturze przedmiotu. Niniejszy zbiór artykułów ma za zadanie naszkicować podstawowe problemy przeprowadzania due diligence i powstał z nadzieją, że wywoła owocną dyskusją o wszelkich kwestiach związanych z due diligence.

Opracowanie tematu zostało podzielone w następujący sposób:


Literatura
Maciej Kożuchowski, Przed kupnem spółki trzeba się upewnić, do kogo rzeczywiście należy, Rzeczpospolita 8.4.2008, ost. spr. 9.4.2008


Uwaga dla autorów tej części serwisu:
prosimy przy tworzeniu podstron tego tematu o dodawanie w nazwach nowych podstron przedrostka "DD..." po to, aby łatwiej było odnaleźć wszystkie strony związane z due diligence.


CategoryPrawoGospodarcze
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0138 sekund