openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: EUWTAdministracjaEuropejska
tu byłem: EUWTAdministracjaEuropejska
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

EUWT a administracja europejska

europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej jako organ administracji europejskiej

A. Zarys problemu


B. Pojęcie administracji europejskiej
Pojęcie administracji europejskiej jest używane głównie w kontekście art. 298 TFUE.
Art. 298 TFUE
1. Wykonując swoje zadania, instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii korzystają ze wsparcia otwartej, efektywnej i niezależnej administracji europejskiej.
2. Z poszanowaniem regulaminu i warunków przyjętych na podstawie artykułu 336, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, określają stosowne przepisy

Zob. jeszcze Art. 13 TUE (organy Unii), Art. 197 TFUE (współpraca administracyjna) und Art. 41 Karty Praw Podstawowych.

C. Charakter prawny EUWT
Zob. EUWTCharakterPrawny


D. Wnioski
(...)


CategoryEUWTZagadnieniaOgolne CategoryPrawoEuropejskie CategoryPrawoAdministracyjne
 
 komentarze [ukryj komentarze/edytor]
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0491 sekund