openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: ElternzeitWNiemczech
tu byłem: ElternzeitWNiemczech
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Uzyskanie tzw. "Elternzeit" w Niemczech

spóźniony wniosek o Elternzeit a wypowiedzenie (Kündigung) przez pracodawcę

A. Wniosek o Elternzeit i ochrona przed wypowiedzeniem
Wniosek o Elternzeit składa się na 7 tygodni przed rozpoczęciem urlopu (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BEEG). Termin ten można w wyjątkowych stuacjach skrócić (S. 3). Nie mniej jednak niż do dwóch tygodni. Przy tym muszą zajść obietywne okoliczności, które Również pracodawca może zrezygnowaćz tego terminu (§ 16 Abs. 1 S. 2 BEEG). Tutaj takowych nie ma - niewiedza pracownika nie jest wystarczającym i obiektywnym powodem do skrócenia terminu.
Ochrona przed wypowiedzeniem rozpoczyna się 8 tygodni przed planowanym rozpoczęciem urlopu (§ 18 ust. 1 zd. 1 pkt 1 BEEG). Jednak, jeżeli wypowiedzenie zostało złożone zanim zgłoszony został wniosek o Elternzeit, to takie wypowiedzenie jest skuteczne.
Jedynym sposobem ochrony w takim wypadku może być powołanie się na § 9 MuSchG, który zakazuje wypowiedzenia umowy o pracę w czasie ciąży i do czterech miesięcy po urodzeniu dziecka.


B. Orzeczenia
LAG Hamm, Urteil vom 25.07.2012 - 3 Sa 386/12:
Das Kündigungsverbot des § 18 BEEG besteht allerdings grundsätzlich nur dann, wenn der Arbeitnehmer die Elternzeit berechtigterweise angetreten hat und zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung noch sämtliche Anspruchsvoraussetzungen für die Elternzeit gegeben waren. In den Genuss des besonderen Kündigungsschutzes nach § 18 BEEG kommt nur derjenige Arbeitnehmer, der sich berechtigterweise in Elternzeit befindet (BAG, 26.08.2008, EzA Bundeserziehungsgeldgesetz § 18 Nr. 9).
Arbeitnehmer, die Elternzeit in Anspruch nehmen können, müssen daher nicht nur die persönlichen Voraussetzungen für die Gewährung von Elternzeit erfüllen, sondern die Elternzeit auch schriftlich und ordnungsgemäß gegenüber ihrem Arbeitgeber verlangt haben (BAG, 17.02.1994, a. a. O.; BAG 26.08.2008, a. a. O.).
Das in § 16 Abs. 1 Satz 1 BEEG angesprochene schriftliche Verlangen stellt dabei eine Wirksamkeitsvoraussetzung für die Inanspruchnahme der Elternzeit dar. Dem schriftlichen Verlangen nach Elternzeit kommt daher eine vor allem klarstellende Funktion für die Parteien zu, an der grundsätzlich festzuhalten ist. Versäumt der Arbeitnehmer, die Elternzeit in der entsprechenden Form zu beantragen, besteht demnach grundsätzlich kein besonderer Kündigungsschutz (BAG, 26.08.2008, a. a. O.).

C. Kommentarze
Werden die Form- und Fristvorschr. nicht eingehalten, ist die Elternzeit nicht rechtzeitig wirksam geltend gemacht. Der Arbeitnehmer bleibt ggf. unberechtigt der Arbeit fern und genießt nicht den bes. Kündigungsschutz, bis er die Erfordernisse erfüllt hat (BAG 17.2.1994 NZA 1994, 656; § 18 Rn. 3 ff.). (ErfK/Gallner BEEG § 16 Rn. 5, beck-online)

D. Inne źródła
"Ein Antrag auf Elternzeit macht dagegen eine bereits ausgesprochene Kündigung nicht unwirksam." (Strona: kündigungsschutz.com)
http://www.steuerschroeder.de/existenzgruendungs-handbuch/250899/Mutterschaft?

CategoryHKP CategoryPrawoSocjalneNiemieckie CategoryGrenzgaenger
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0167 sekund