openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: GmurzynskaPPUW2004
tu byłem: GmurzynskaPPUW2004
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Lit.: Gmurzyńska, PPUW 2004


autor: Ewa Gmurzyńska
tytuł: Mediacje – czy nowa metoda rozstrzygania sporów w systemie sądów powszechnych? Uwagi krytyczne na temat mediacji w systemie amerykańskim,
czasopismo: Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego (PPUW)
rocznik: 2004
zeszyt: 2
strony: 50-75

cytowane przepisy: brak

przegląd treści:
1. Ogólne uwagi na temat mediacji (ADR, geneza mediacji)
Pojęcie ADR i mediacji
Mediacje sądowe
Mediacje za i przeciw
Przyczyny wprowadzenia mediacji
Teoria unitarnego systemu wymiaru sprawiedliwości
Mediacja a konstytucyjna zasada due process
Prawo do neutralnego forum rozstrzygającego spór
Prawo do występowania z pełnomocnikiem
Prawo do wysłuchania w sprawie
Brak umocowania sądów do zarządzenia mediacji
Brak równowagi pomiędzy uczestnikami postępowania mediacyjnego
Naciski na uczestników mediacji do zawarcia ugody
Precedensowy charakter systemu common law
2. Wnioski końcowe


CategoryPPUWArtykuly CategoryMediacjaWSprawachCywilnychLiteratura CategoryLiteraturaPortalu
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0101 sekund