openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: InformacjaPrawna
tu byłem: InformacjaPrawna
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2009-01-13 10:54:45 by WojciechLisiewicz [dopisek o przetwarzaniu danych os. przez inne podmioty]

Additions:
- reguły ochrony prywatności, które opisują sposób ochrony i przetwarzania danych przez portal w firmie openlaw.pl sp. z o.o. oraz przez osoby trzecie
Portal openlaw.pl szanuje prywatność wszystkich jego użytkowników. Szczegółowe reguły ochrony prywatności oraz informacje nt. przetwarzania danych użytkowników zarówno przez firmę openlaw.pl sp. z o.o. jak i przez inne podmioty opisane zostały na stronie o ochronie prywatności.


Deletions:
Portal openlaw.pl szanuje prywatność wszystkich jego użytkowników. Szczegółowe reguły ochrony prywatności oraz informacje nt. przetwarzania danych użytkowników opisane zostały na stronie o ochronie prywatności.Edited on 2009-01-13 10:52:24 by WojciechLisiewicz

No differences.


Edited on 2009-01-13 10:45:29 by WojciechLisiewicz [link na ochronę prywatności]

Additions:
Wszelkie treści zamieszczone w portalu przez firmę openlaw.pl sp. z o.o. oraz przez jakiekolwiek osoby z nią związane zostały sporządzane z największą starannością, jednak stanowią one jedynie informacje zamieszczone w oparciu o aktualny stan wiedzy ww. osób. Firma openlaw.pl sp. z o.o. nie gwarantuje w żaden sposób tego, iż jakiekolwiek treści zamieszczone w portalu są sformułowane prawidłowo i wyczerpująco. Dlatego też wykluczona jest odpowiedzialność firmy openlaw.pl sp. z o.o. za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z treści portalu. Przez korzystanie z treści portalu nie powstają żadne zobowiązania firmy openlaw.pl sp. z o.o. wykraczające poza zachowanie należytej staranności przy utrzymywaniu platformy informacyjnej dla jej użytkowników.
Portal openlaw.pl szanuje prywatność wszystkich jego użytkowników. Szczegółowe reguły ochrony prywatności oraz informacje nt. przetwarzania danych użytkowników opisane zostały na stronie o ochronie prywatności.


Deletions:
Wszelkie treści zamieszczone w portalu przez openlaw.pl sp. z o.o. oraz przez wszelkie osoby z nią związane zostały sporządzane z największą starannością, jednak stanowią one jedynie informacje zamieszczone w oparciu o aktualny stan wiedzy ww. osób. Firma openlaw.pl sp. z o.o. nie gwarantuje w żaden sposób tego, iż jakiekolwiek treści zamieszczone w portalu są sformułowane prawidłowo i wyczerpująco. Dlatego też wykluczona jest odpowiedzialność firmy openlaw.pl sp. z o.o. za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z treści portalu. Przez korzystanie z treści portalu nie powstają żadne zobowiązania firmy openlaw.pl sp. z o.o. wykraczające poza zachowanie należytej staranności przy utrzymywaniu platformy informacyjnej dla jej użytkowników.
(google)
Edited on 2009-01-13 10:39:38 by WojciechLisiewicz

Additions:
Wszelkie treści zamieszczone w portalu przez openlaw.pl sp. z o.o. oraz przez wszelkie osoby z nią związane zostały sporządzane z największą starannością, jednak stanowią one jedynie informacje zamieszczone w oparciu o aktualny stan wiedzy ww. osób. Firma openlaw.pl sp. z o.o. nie gwarantuje w żaden sposób tego, iż jakiekolwiek treści zamieszczone w portalu są sformułowane prawidłowo i wyczerpująco. Dlatego też wykluczona jest odpowiedzialność firmy openlaw.pl sp. z o.o. za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z treści portalu. Przez korzystanie z treści portalu nie powstają żadne zobowiązania firmy openlaw.pl sp. z o.o. wykraczające poza zachowanie należytej staranności przy utrzymywaniu platformy informacyjnej dla jej użytkowników.Edited on 2009-01-13 09:46:44 by WojciechLisiewicz

Additions:
Ochrona prywatności użytkownika
(google)
Edited on 2008-03-16 11:58:05 by MarcinKrzymuski

Additions:
CategoryUzytkownikEdited on 2008-02-10 12:27:14 by WojciechLisiewicz

Additions:

Informacja prawnaDeletions:

informacja prawna

Edited on 2008-02-09 17:04:40 by WojciechLisiewicz

Additions:
(1) pod pojęciem portalu rozumieć należy wszystkie serwisy internetowe dostępne pod adresem http://www.openlaw.pl jak i pod wszystkimi adresami wymienionymi w punkcie 1 regulaminu;

Deletions:
(1) pod pojęciem portalu rozumieć należy wszystkie serwisy internetowe dostępne pod adresem http://www.openlaw.pl, ale również pod wszystkimi adresami wymienionymi w punkcie 1 regulaminu;Edited on 2008-02-09 17:02:24 by WojciechLisiewicz

Additions:
Firma openlaw.pl sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym ogólnodostępny internetowy portal prawniczy (1) bazujący na technologii WIKI. Oznacza to, iż wszyscy użytkownicy mogą brać udział w tworzeniu wszelkich treści portalu oraz komentowania zamieszczonych w nim informacji. W związku z powyższym firma openlaw.pl sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, które zostały zamieszczone przez osoby nie związane z firmą openlaw.pl sp. z o.o.

Deletions:
Firma openlaw.pl sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym ogólnodostępny internetowy portal prawniczy (1) bazujący na technologii WIKI. Oznacza to, iż wszyscy użytkownicy mogą brać udział w tworzeniu wszelkich treści portalu oraz komentowania zamieszczonych w nim informacji. W związku z powyższym firma openlaw.pl sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, które zostały zamieszczone przez osoby nie związane z firmą openlaw.pl sp. z o.o.Edited on 2008-02-09 17:02:05 by WojciechLisiewicz

Deletions:
test: (ciąg znaków 12 Konstytucja nie jest prawidłowym linkiem do przepisu)Edited on 2008-02-09 16:44:33 by WojciechLisiewicz

Additions:
Firma openlaw.pl sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym ogólnodostępny internetowy portal prawniczy (1) bazujący na technologii WIKI. Oznacza to, iż wszyscy użytkownicy mogą brać udział w tworzeniu wszelkich treści portalu oraz komentowania zamieszczonych w nim informacji. W związku z powyższym firma openlaw.pl sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, które zostały zamieszczone przez osoby nie związane z firmą openlaw.pl sp. z o.o.

Deletions:
Firma openlaw.pl sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym ogólnodostępny internetowy portal prawniczy (1) bazujący na technologii WIKI. Oznacza to, iż wszyscy użytkownicy mogą brać udział w tworzeniu wszelkich treści portalu oraz komentowania zamieszczonych w nim informacji. W związku z powyższym firma openlaw.pl sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, które zostały zamieszczone przez osoby nie związane z firmą openlaw.pl sp. z o.o.Edited on 2008-02-09 16:43:10 by WojciechLisiewicz

Additions:
Firma openlaw.pl sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym ogólnodostępny internetowy portal prawniczy (1) bazujący na technologii WIKI. Oznacza to, iż wszyscy użytkownicy mogą brać udział w tworzeniu wszelkich treści portalu oraz komentowania zamieszczonych w nim informacji. W związku z powyższym firma openlaw.pl sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, które zostały zamieszczone przez osoby nie związane z firmą openlaw.pl sp. z o.o.

Deletions:
Firma openlaw.pl sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym ogólnodostępny internetowy portal prawniczy(1) bazujący na technologii WIKI. Oznacza to, iż wszyscy użytkownicy mogą brać udział w tworzeniu wszelkich treści portalu oraz komentowania zamieszczonych w nim informacji. W związku z powyższym firma openlaw.pl sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, które zostały zamieszczone przez osoby nie związane z firmą openlaw.pl sp. z o.o.Edited on 2008-02-09 16:30:41 by WojciechLisiewicz

Additions:
(ciąg znaków 12 Konstytucja nie jest prawidłowym linkiem do przepisu)

Deletions:
(ciąg znaków 12 Konstytucja nie jest prawidłowym linkiem do przepisu)Edited on 2008-02-09 16:26:53 by WojciechLisiewicz

Additions:
Wszystkie treści zamieszczone w portalu podlegają - zgodnie z wolą autorów - licencji openlaw.pl. Wykorzystywanie treści portalu w sposób zarówno komercyjny jak i niekomercyjny jest możliwe wyłącznie na warunkach ww. licencji. Licencja ta nie narusza gwarantowanych ustawowo uprawnień (np. co do cytatu). Firma openlaw.pl zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia licencji openlaw.pl w imieniu własnym oraz autorów treści publikowanych na łamach portalu openlaw.pl.

Deletions:
Wszystkie treści zamieszczone w portalu podlegają zgodnie z wolą autorów licencji openlaw.pl. Wykorzystywanie treści portalu w sposób zarówno komercyjny jak i niekomercyjny jest możliwe wyłącznie na warunkach ww. licencji. Licencja ta nie narusza gwarantowanych ustawowo uprawnień (np. co do cytatu). Firma openlaw.pl zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia licencji openlaw.pl w imieniu własnym oraz autorów treści publikowanych na łamach portalu openlaw.pl.Edited on 2008-02-08 22:58:47 by WojciechLisiewicz

Additions:
(ciąg znaków 12 Konstytucja nie jest prawidłowym linkiem do przepisu)

Deletions:
(ciąg znaków 123 Konstytucja nie jest prawidłowym linkiem do przepisu)Edited on 2008-02-08 21:16:36 by WojciechLisiewicz

Additions:
(ciąg znaków 123 Konstytucja nie jest prawidłowym linkiem do przepisu)

Deletions:
(ciąg znaków 123a KC nie jest prawidłowym linkiem do przepisu)Edited on 2008-02-08 21:15:17 by WojciechLisiewicz

Additions:
test:
(ciąg znaków 123a KC nie jest prawidłowym linkiem do przepisu)
Edited on 2008-02-08 20:33:24 by WojciechLisiewicz

Additions:
Firma openlaw.pl sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym ogólnodostępny internetowy portal prawniczy(1) bazujący na technologii WIKI. Oznacza to, iż wszyscy użytkownicy mogą brać udział w tworzeniu wszelkich treści portalu oraz komentowania zamieszczonych w nim informacji. W związku z powyższym firma openlaw.pl sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, które zostały zamieszczone przez osoby nie związane z firmą openlaw.pl sp. z o.o.

Deletions:
Firma openlaw.pl sp. z o.o. udostępnia do powszechnego użytku portal internetowy(1) bazujący na technologii WIKI. Oznacza to, iż wszyscy użytkownicy mogą brać udział w tworzeniu wszelkich treści portalu oraz komentowania zamieszczonych w nim informacji. W związku z powyższym firma openlaw.pl sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, które zostały zamieszczone przez osoby nie związane z firmą openlaw.pl sp. z o.o.Edited on 2008-02-08 20:32:27 by WojciechLisiewicz

Additions:
Firma openlaw.pl sp. z o.o. udostępnia do powszechnego użytku portal internetowy(1) bazujący na technologii WIKI. Oznacza to, iż wszyscy użytkownicy mogą brać udział w tworzeniu wszelkich treści portalu oraz komentowania zamieszczonych w nim informacji. W związku z powyższym firma openlaw.pl sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, które zostały zamieszczone przez osoby nie związane z firmą openlaw.pl sp. z o.o.

Deletions:
Firma openlaw.pl sp. z o.o. udostępnia do powszechnego użytku portal internetowy (1) bazujący na technologii WIKI. Oznacza to, iż wszyscy użytkownicy mogą brać udział w tworzeniu wszelkich treści portalu oraz komentowania zamieszczonych w nim informacji. W związku z powyższym firma openlaw.pl sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, które zostały zamieszczone przez osoby nie związane z firmą openlaw.pl sp. z o.o.Oldest known version of this page was edited on 2008-02-08 20:31:56 by WojciechLisiewicz []
Page view:

informacja prawna

reguły korzystania z portalu openlaw.pl
ważne dokumenty:
  • regulamin korzystania z portalu
  • licencja, w oparciu o którą możliwe jest zarówno komercyjne jak i niekomercyjne wykorzystywanie zasobów portalu

Firma openlaw.pl sp. z o.o. udostępnia do powszechnego użytku portal internetowy (1) bazujący na technologii WIKI. Oznacza to, iż wszyscy użytkownicy mogą brać udział w tworzeniu wszelkich treści portalu oraz komentowania zamieszczonych w nim informacji. W związku z powyższym firma openlaw.pl sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, które zostały zamieszczone przez osoby nie związane z firmą openlaw.pl sp. z o.o.

Każdy użytkownik korzystający z zasobów oraz z wszelkiej funkcjonalności portalu akceptuje jego regulamin. W szczególności akceptuje on reguły zamieszczania jakichkolwiek treści w portalu. Konsekwencją każdego naruszenia regulaminu może być wykluczenie z korzystania z portalu oraz usunięcie treści zamieszczonych wbrew regulaminowi portalu. W wypadku naruszenia praw osób trzecich firma openlaw.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zabezpieczenia dowodów i udostępnienia ich organom państwowym oraz/lub osobom mającym w tym odpowiedni interes prawny.

Wszystkie treści zamieszczone w portalu podlegają zgodnie z wolą autorów licencji openlaw.pl. Wykorzystywanie treści portalu w sposób zarówno komercyjny jak i niekomercyjny jest możliwe wyłącznie na warunkach ww. licencji. Licencja ta nie narusza gwarantowanych ustawowo uprawnień (np. co do cytatu). Firma openlaw.pl zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia licencji openlaw.pl w imieniu własnym oraz autorów treści publikowanych na łamach portalu openlaw.pl.


(1) pod pojęciem portalu rozumieć należy wszystkie serwisy internetowe dostępne pod adresem http://www.openlaw.pl, ale również pod wszystkimi adresami wymienionymi w punkcie 1 regulaminu;
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0322 sekund