openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: InteresFaktyczny
tu byłem: InteresFaktyczny
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2008-09-07 20:26:36 by MarcinKrzymuski

Additions:
Interes faktyczny to sytuacja, w której dany podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania przepisami prawa, mającego stanowić podstawę skierowanego żądania w zakresie podjęcia stosownych przez organ administracji (wyrok NSA z dnia 27.9.1999 r., IV SA 1285/98, niepubl.).

Deletions:
Interes faktyczny to sytuacja, w której dany podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania przepisami prawa, mającego stanowić podstawę skierowanego żądania w zakresie podjęcia stosownych przez organ administracjiEdited on 2008-09-07 20:26:19 by MarcinKrzymuski

Additions:
Interes faktyczny to sytuacja, w której dany podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania przepisami prawa, mającego stanowić podstawę skierowanego żądania w zakresie podjęcia stosownych przez organ administracji

Deletions:
Interes faktyczny (art. 28 KPA
art. 28 KPA
Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
) to sytuacja, w której dany podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania przepisami prawa, mającego stanowić podstawę skierowanego żądania w zakresie podjęcia stosownych przez organ administracji
Oldest known version of this page was edited on 2008-09-07 20:26:04 by MarcinKrzymuski []
Page view:

Interes faktyczny

w postępowaniu administracyjnym

Interes faktyczny (art. 28 KPA
art. 28 KPA
Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
) to sytuacja, w której dany podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania przepisami prawa, mającego stanowić podstawę skierowanego żądania w zakresie podjęcia stosownych przez organ administracji
Pojęcie to należy odróżnić od interesu prawnego.

CategoryPrawoAdministracyjne CategoryLeksykonI
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0396 sekund