openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: InterpretacjeCelne
tu byłem: InterpretacjeCelne
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Informacje o stosowaniu przepisów prawa celnego


Niniejsza strona zawiera omówienie zagadnień dotyczących informacji o stosowaniu prawa celnego.

A. Podstawy prawne
Kwestie zagadnień związanych z wydawaniem informacji o stosowaniu prawa celnego zostały uregulowane w przepisach wspólnotowych, tj:
- Wspólnotowy Kodeks Celny art. 11 WKC
art. 11 WKC
1. Każda osoba może ubiegać się przed organami celnymi o informację dotyczącą stosowania przepisów prawa celnego.
Taki wniosek może pozostać nieuwzględniony, jeżeli nie będzie dotyczył faktycznie mającego się odbyć przywozu lub wywozu.
2. Informacje udzielane są wnioskodawcy bezpłatnie. Jednakże gdy organy celne poniosły szczególne wydatki, zwłaszcza na przeprowadzenie analiz lub ekspertyz towarów, jak również w związku z odesłaniem ich do wnioskodawcy, kosztami tymi może zostać obarczony wnioskodawca.

- Zmodernizowany Kodeks Celny art. 8 ZmodWKC
art. 8 ZmodWKC
1. Każda osoba może zwrócić się do organów celnych z prośbą o informacje dotyczące stosowania przepisów prawa celnego. Wniosek taki może zostać odrzucony, jeżeli dotyczy on działalności, która nie wchodzi w zakres faktycznie planowanej międzynarodowej wymiany towarowej.
2. Organy celne prowadzą regularny dialog z przedsiębiorcami oraz innymi organami biorącymi udział w międzynarodowej wymianie towarowej. Wspierają one przejrzystość przez umożliwienie łatwego dostępu, w miarę możliwości bezpłatnie oraz przez Internet, do przepisów prawa celnego, ogólnych zarządzeń administracyjnych oraz formularzy wniosków.

Obie regulacje są w zakresie interpretacji tożsame - uprawniają każdego do zwrócenia się z wnioskiem o interpretację przepisów prawa celnego.

Osobną i szczególną kategorią takich informacji jest Wiążąca Informacja Taryfowa i Wiążąca Informacja o Pochodzeniu.

B. Procedura i skutki
Organ celny może odmówić rozpatrzenia wniosku, jeżeli stwierdzi, że nie dotyczy on faktycznie mającej się odbyć operacji przywozu lub wywozu.

Przepisy celne nie zawierają żadnych innych regulacji w zakresie procedury lub skutków otrzymania takiej informacji o przepisach prawa celnego.
Jeżeli weźmie się pod uwagę że kwestia wiążących informacji taryfowych i wiążących informacji o pochodzeniu została uregulowana z niezwykłą precyzję (w zakresie trybu i skutków), to możliwe jest przyjęcie stanowiska, że informacje o stosowaniu prawa celnego nie mają wiążącego charakteru ani dla organu celnego (może on postąpić w przyszłości odmiennie niż w wydanej informacji) ani strony.

C. LiteraturaCategoryPrawoCelne
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0171 sekund