openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: KaczorowskaRadcaPrawny2009
tu byłem: KaczorowskaRadcaPrawny2009
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Lit.: Kaczorowska, Radca Prawny 2009


Spis treści:
1. Charakter umowy adhezyjnej i jej miejsce w ogólnej panoramie stosunków kontraktowych
2. Kształt zasady swobody kontraktowej w przypadku umów adhezyjnych
3. System prawny wobec zjawiska asymetrii kontraktowej w umowach adhezyjnych
4. Uwagi podsumowujące
autor: Bogna Kaczorowska
tytuł: Specyfika umowy adhezyjnej a zakres swobody kontraktowej
czasopismo: Radca Prawny
rocznik: 2009
zeszyt: 3
strony: 30-40
dostępność: całości na stronie e-radcaprawny.org
cytowane przepisy:
 • Dyrektywy:
  • dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich 93/13/EWG (pdf)
 • art. 384 KC
  art. 384 KC
  § 1. Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy.
  § 2. W razie gdy posługiwanie się wzorcem jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte, wiąże on także wtedy, gdy druga strona mogła się z łatwością dowiedzieć o jego treści. Nie dotyczy to jednak umów zawieranych z udziałem konsumentów, z wyjątkiem umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego.
  § 3. (uchylony)
  § 4. Jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
  § 5. (uchylony).
  i nast.


CategoryLiteraturaPortalu CategoryRadcaPrawnyArtykuly CategoryPCLiteratura CategoryZobowiazaniaUmowneLiteratura
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0164 sekund