openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: KazusDeliktyNr1
tu byłem: KazusDeliktyNr1
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Kazus nr 1 z czynów niedozwolonych


A. Stan faktyczny
W dniu 18.6.1995 r. sześcioletni wówczas D, uczęszczający do prywatnej zerówki prowadzonej przez kwalifikowanego wychowawcę W, uległ wypadkowi w czasie przebywania w świetlicy, w wyniku którego doznał przecięcia przez rozbite szkło tętnicy ramieniowej i urazu nerwów. Do wypadku doszło w ten sposób, że biegając po świetlicy, D pośliznął się na posadzce w pobliżu oszklonych na całej wysokości drzwi wyjściowych i upadł tak nieszczęśliwie, że ciałem swoim wybił szybę i skaleczył rękę.
Zasadniczą przyczyną wypadku była niewłaściwa organizacja pracy wychowawcy W, który mając pod opieką jednocześnie 30 dzieci, nie mógł się nimi skutecznie opiekować.
Następstwa tego wypadku stanowią trwałe przeciwwskazanie do gry na skrzypcach, w związku z czym D po wypadku zaniechał dalszej nauki. Domaga się więc od W odszkodowania w łącznej wysokości 100.000 zł, na które składają się koszty leczenia i rehabilitacji, dojazdów rodziców do szpitala (10.000 zł) oraz utracone zarobki jako skrzypka (90.000 zł). Ponadto D żąda od W zadośćuczynienia w wysokości 50.000 zł. W powołuje się na przedawnienie wszelkich roszczeń.
1. Czy w tej sytuacji D ma roszczenia wobec W?
2. Czy D mógłby podnieść roszczenia także wówczas, gdyby sprawcą wypadku był jego kolega K, który popchnął go na szklane drzwi?


B. Odpowiedź na pytanie 1


C. Odpowiedź na pytanie 2


CategoryKazusyDelikty
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0254 sekund