openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: KazusDeliktyNr13
tu byłem: KazusDeliktyNr13
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Kazus nr 13 z zakresu czynów niedozwolonych


A. Stan faktyczny
A, podżegany przez B, uderzył C, powodując u niego wybicie zęba i krwawe podbiegnięcie oka oraz zniszczenie nowych okularów o wartości 1500 zł. B żąda od A naprawienia wszelkich szkód i rekompensaty za cierpienia.
Jak kształtują się w tym wypadku roszczenia C przeciw A i B?

B. Rozwiązanie


CategoryKazusyDelikty
 

do strony napisano jeden komentarz. [pokaż komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0122 sekund