openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: KazusDeliktyNr16
tu byłem: KazusDeliktyNr16
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Kazus nr 16 z zakresu deliktów

odpowiedzialność deliktowa przedsiębiorstwa wprawianego w ruch siłami przyrody; wyrok wstępny

A. Stan faktyczny
We wrześniu 2005 r. 13-letni B wspiął się na słup linii wysokiego napięcia. Po dotknięciu linii B spadł z wysokości ok. 12 m. Oprócz skutków uderzenie o ziemię B doznał poparzeń połowy ciała oraz stracił jedną dłoń. Drabinka, po której wspiął się B, zamontowana była od wysokości ok. 1,30 – 1,40 m nad ziemią. Miało to zapobiec wchodzeniu dzieci na słupy.
Rodzice B żądają od zakładu energetycznego (właściciela słupa i linii) oraz towarzystwa ubezpieczeniowego, w których zakłady są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej:
 • odszkodowania w wys. 100.000 zl,
 • renty 5.000 zł miesięcznie oraz
 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w wys. 20.000 zł.
Ponadto domagają się ustalenia odpowiedzialności zakładów za szkody, które mogą ujawnić się w przyszłości.
Czy roszczenia mogą zostać uwzględnione?

B. Rozwiązanie
Zob. LewandowskaZaCoOdpowiadaZakladEnergetycznyRzeczpospolita2009
przepisy:
 • art. 426 KC
  art. 426 KC
  Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
  , art. 435 KC
  art. 435 KC
  § 1. Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
  § 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw lub zakładów wytwarzających środki wybuchowe albo posługujących się takimi środkami.
  ,
 • art. 319 KPC
  art. 319 KPC
  Jeżeli pozwany ponosi odpowiedzialność z określonych przedmiotów majątkowych albo do wysokości ich wartości, sąd może, nie wymieniając tych przedmiotów ani ich wartości, uwzględnić powództwo zastrzegając pozwanemu prawo do powołania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności.

CategoryKazusyDelikty
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0289 sekund