openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: KazusDeliktyNr3
tu byłem: KazusDeliktyNr3
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Kazusy nr 3 z czynów niedozwolonych


A. Stan faktyczny
Sprawca S prowadząc samochód należący do A uderzył nim na przejściu dla pieszych w przechodnia P powodując jego śmierć na miejscu. Zmarły pozostawił małżonkę oraz dwoje małoletnich dzieci. W chwili śmierci pozostawał w stosunku pracy.
1.Czy małżonka i dzieci mogą domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia, w jakim zakresie, od kogo oraz na jakiej podstawie?

2.Jak zmieniłaby się ocena powyższej sytuacji, gdyby wypadek spowodował kierowca autobusu MPK prowadzący autobus liniowy?

3.Jak zmieniłaby się ocena powyższej sytuacji, gdyby P zginął w zderzeniu samochodów spowodowanym w sposób zawiniony przez S, będąc pasażerem drugiego samochodu, należącego do B?


B. Odpowiedź na pytanie 1
Zob. KazusDeliktyNr3Odpowiedz1

C. Odpowiedź na pytanie 2
Zob. KazusDeliktyNr3Odpowiedz2

D. Odpowiedź na pytanie 3
Odpowiedź znajduje się w art. 436 § 2 zd 2 KC
art. 436 KC
§ 1. Odpowiedzialność przewidzianą w artykule poprzedzającym ponosi również samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Jednakże gdy posiadacz samoistny oddał środek komunikacji w posiadanie zależne, odpowiedzialność ponosi posiadacz zależny.
§ 2. W razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody wymienione osoby mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód tylko na zasadach ogólnych. Również tylko na zasadach ogólnych osoby te są odpowiedzialne za szkody wyrządzone tym, których przewożą z grzeczności.
.

CategoryKazusyDelikty CategoryOdpowiedzialnoscCywilnaZaWypadkiDrogowe
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0118 sekund