openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: KazusDeliktyNr8
tu byłem: KazusDeliktyNr8
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Kazus nr 8 z czynów niedozwolonych


A. Stan faktyczny
A, posiadacz samochodu VW, przejeżdżając w dniu 12.3.2006 r. ulicą, zatrzymał się w poprzek szyn tramwajowych, gdyż zgasł mu silnik. W tym momencie uderzył go tramwaj, niszcząc całkowicie samochód o wartości 12.000 zł. Na skutek nagłego hamowania pasażer tramwaju P odniósł obrażenia na ciele i poniósł koszty leczenia w wys. 10.000 zł. Koszty naprawy tramwaju wyniosły z kolei 6.000 zł. A w pozwie domagał się pełnego odszkodowania, twierdząc, że nie można mówić o zderzeniu, tylko o najechaniu tramwaju na jego samochód, skoro ten nie był w ruchu. Biegły stwierdził, że silnik samochodu zgasł dlatego, że powód był jeszcze mało doświadczonym kierowcą, a uderzenie tak groźne w następstwach nastąpiło z tej przyczyny, że motorniczy zbyt późno rozpoczął manewr hamowania. W efekcie obaj prowadzący pojazdy w równym stopniu przyczynili się do wypadku.
Jak kształtują się roszczenia A, MZK oraz P?

B. Rozwiązanie

1. Roszczenia A wobec MZK

2. Roszczenia MZK wobec A

3. Roszczenia P przeciw A i MZK

4. Wspólna odpowiedzialność A i MZK za szkodę majątkową i krzywdę
A i MZK ponoszą odpowiedzialność za wyrządzoną P szkodę majątkową oraz krzywdę jako dłużnicy solidarni, art. 441 § 1 KC
art. 441 KC
§ 1. Jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna.
§ 2. Jeżeli szkoda była wynikiem działania lub zaniechania kilku osób, ten, kto szkodę naprawił, może żądać od pozostałych zwrotu odpowiedniej części zależnie od okoliczności, a zwłaszcza od winy danej osoby oraz od stopnia, w jakim przyczyniła się do powstania szkody.
§ 3. Ten, kto naprawił szkodę, za którą jest odpowiedzialny mimo braku winy, ma zwrotne roszczenie do sprawcy, jeżeli szkoda powstała z winy sprawcy.
w zw. z art. 366 § 1 KC
art. 366 KC
§ 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).
§ 2. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani.
, gdyż zarówno szkoda majątkowa jak i krzywda wynikają z czynu niedozwolonego popełnionego przez A i MZK (zob. RadwanskiOlejniczakZobowiazaniaCzO, nb. 600 i nast.).

CategoryKazusyDelikty
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0209 sekund