openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: KazusNajemNr6
tu byłem: KazusNajemNr6
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Kazus nr 6 z umowy najmu


A. Stan faktyczny
B mieszkała w mieszkaniu komunalnym wynajętym od gminy G na podstawie umowy na czas nieoznaczony. Czynsz za mieszkanie wynosił 200 zł miesięcznie i był płatny do 10-ego dnia każdego miesiąca.
Dnia 1.3.2006 r. B zmarła. W tym czasie razem z nią zamieszkiwała jej córka C (50 lat) wraz ze swoją niepełnoletnią jeszcze córką (W) oraz F (25 lat). Pani B zajmowała się F po śmierci jej rodziców, gdyż F nie miała żadnego innego bliższego krewnego. Wkrótce po śmierci B okazało się, że od stycznia 2005 r. B nie płaciła czynszu. Z kolei C ani F nie płaciły czynszu po śmierci B, gdyż – jak twierdzą - nie podpisały z G żadnej umowy.
Dnia 1.10.2007 r. W ukończyła 18 lat.
W maju 2008 r. gmina G zwróciła się do C, W i F z żądaniem zapłaty zaległego czynszu od stycznia 2005 r., twierdząc iż wszystkie trzy odpowiadają solidarnie.
C w odpowiedzi na pismo podnosi zarzut przedawnienia.
Dnia 16.6.2008 r. G wnosi przeciw C, W i F do sądu pozew o zapłatę czynszu za okres od stycznia 2005 r. do czerwca 2008 r. (włącznie), tzn. kwoty 8.200 zł.
1. Czy wg stanu sprawy na dziś G może domagać się zapłaty od C, W i F solidarnej zapłaty żądanej kwoty?
2. Która z pań może domagać się ustalenia wstąpienia w stosunek najmu po zmarłej B?


B. Odpowiedź na pytanie 1
(...)

C. Odpowiedź na pytanie 2
(...)

CategoryKazusyNajem CategoryPrzedawnienie CategorySolidarnoscDluznikow
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0175 sekund