openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: KazusPrawoSasiedzkie1
tu byłem: KazusPrawoSasiedzkie1
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Kazus nr 1 z zakresu prawa sąsiedzkiego

zagadnienia wokół art. 153 KC
art. 153 KC
Jeżeli granice gruntów stały się sporne, a stanu prawnego nie można stwierdzić, ustala się granice według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby również takiego stanu nie można było stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziło do ugody między interesowanymi, sąd ustali granice z uwzględnieniem wszelkich okoliczności; może przy tym przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną.
kazus nr 8 z zestawu nr 7/2010

A. Stan faktyczny
A i B są właścicielami sąsiednich działek jeszcze od czasów przedwojennych. Pomiędzy nimi od wielu lat dochodzi do sporów dotyczących przebiegu granic. Księgi wieczyste dla tych nieruchomości zostały zniszczone w czasie wojny i nie można odtworzyć ich treści, zwłaszcza przebiegu granic. Dlatego A i B zwrócili się do wójta gminy (W) o dokonanie rozgraniczenia gruntów. Jednakże w postępowaniu administracyjnym nie udało się zdobyć dowodów ustalających przebieg granicy.
Jaką decyzję powinien wydać W?

B. Odpowiedź
Wójt powinien przekazać sprawę do sądu powszechnego (art. 153 KC
art. 153 KC
Jeżeli granice gruntów stały się sporne, a stanu prawnego nie można stwierdzić, ustala się granice według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby również takiego stanu nie można było stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziło do ugody między interesowanymi, sąd ustali granice z uwzględnieniem wszelkich okoliczności; może przy tym przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną.
).
por. jeszcze UchwalaSNIIICZP9710

CategoryKazusyPrawoSasiedzkie
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0154 sekund