openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: KazusPrawoSasiedzkie2
tu byłem: KazusPrawoSasiedzkie2
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Kazus nr 2 z zakresu prawa sąsiedzkiego

roszczenie z art. 222 § 2 KC
art. 222 KC
§ 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.
§ 2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.
w zw. z art. 147 KC
art. 147 KC
Właścicielowi nie wolno dokonywać robót ziemnych w taki sposób, żeby to groziło nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia.
kazus nr 5 z zestawu nr 6/2010

A. Stan faktyczny
E jest właścicielką nieruchomości zabudowanej czterokondygnacyjną kamienicą. W – właściciel sąsiedniej nieruchomości – postanowił wznieść na niej budynek biurowo-mieszkalny z trzykondygnacyjnym garażem podziemnym. Na skutek prac prowadzonych 8 m poniżej fundamentów kamienicy, utworzył się „niekorzystny układ statyczny” grożący zawaleniem budowli.
Czy E przysługują jakiekolwiek roszczenia przeciw W?

B. Odpowiedź
Zob. art. 147 KC
art. 147 KC
Właścicielowi nie wolno dokonywać robót ziemnych w taki sposób, żeby to groziło nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia.


CategoryKazusyPrawoSasiedzkie CategoryKazusyRoszczenieNegatoryjne
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0288 sekund