openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: KazusSkargaPulianskaNr1
tu byłem: KazusSkargaPulianskaNr1
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
  Kazusy Prawo Cywilne
  Kazusy Bezpodstawne...
  Kazusy Darowizna
  Kazusy Delikty
  Kazusy Dostawa
  Kazusy Dzielo
  Kazusy Kredyt Konsu...
  Kazusy Najem
  Kazusy Niedozwolone...
  Kazusy Ochrona Kons...
  Kazusy Odpowiedzial...
  Kazusy Odpowiedzial...
  Kazusy Poreczenie
  Kazusy Pozyczka
  Kazusy Prawo Rzeczowe
  Kazusy Prowadzenie ...
  Kazusy Przyrzeczeni...
  Kazusy Spolka Cywilna
  Kazusy Sprzedaz
  Kazusy Ubezpieczenie
  Kazusy Umowa Dozywo...
  Kazusy Umowa Swiadc...
  Kazusy Uzyczenie
  Kazusy Zamiana
  Kazusy Zlecenie
  Kazus Ochrona Dobr ...
  Kazus Przechowanie ...
  Kazus Skarga Pulian...
  Kazus Ugoda Nr1
  Kazus Zawarcie Umowy1
  Kazus Zawarcie Umowy2
  Konwersatoria Prawo...
  Strona Powitalna
  Zasady Rozwiazywani...
  Strona Powitalna
 zasady rozwiązywania
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Kazus nr 1 z zakresu skargi pauliańskiej


A. Stan faktyczny
W 2002 zmarła matka M, pozostawiła dwie córki A i B, które odziedziczyły spadek na podstawie testamentu. W skład majątku wchodziło mieszkanie własnościowe. W KW wpisano jako współwłaścicielki w częściach równych obie córki.
W 2003r. B pożyczyła pieniądze od C kwotę 25 tys. złotych. Ustalono, iż odsetki wynosić będą 0,3% za każdy dzień. B kwoty w terminie nie oddała.
W 2004r. A i B spisały notarialną umowę darowizny, na mocy której B darowała A swój udział we współwłasności mieszkania. W ten sposób A stała się jedyną właścicielką mieszkania.
W 2005r. A i D podpisały notarialną umowę przedwstępną sprzedaży tego mieszkania. Ostateczny termin zawarcia umowy określono na 10 listopada bieżącego roku. Przy zawarciu umowy D wręczyła A zaliczkę w wysokości 49 tys. złotych.
W 2007 r. C wytoczyła przeciwko A i B powództwo o uznanie darowizny za bezskuteczną wobec niej.

Jak kształtuje się sytuacja prawna?

B. Rozwiązanie
(...)


CategoryKazusyPrawoCywilne CategoryZobowiazaniaCzescOgolna CategorySkargaPaulianska CategoryUmowaPrzedwstepna
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0344 sekund