openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: Kindergeld
tu byłem: Kindergeld
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
  Arbeitslosengeld Bei A...
  Arbeitslosengeld W Nie...
  Elterngeld
  Elternzeit W Niemczech
  Kindergeld
  Krankengeld W Niemczech
  Swiadczenia Na Wypadek...
  Verlust Des Freizuegig...
  Zagraniczne Swiadczeni...
  Zwolenienie Chorobowe ...
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Kindergeld

roszczenie o świadczenie na dzieckoA. STOSOWANIE PRAWA NIEMIECKIEGO W TYM ZAKRESIE
Prawo niemieckie ma zastosowanie, jeżeli wskazują na nie przepisy koordynacyjne tzn. art. 67 rozp. 883/2004. Z uwagi na wprowadzenie w Polsce tzw. programu 500+, niemieckie urzędy dokonują potrącenia kwoty 500 zł (ok. 120 EUR) z Kindergeld wypłacanego na drugie i kolejne dziecko. W tej sytuacji wypłacana jest tylko różnica pomiędzy wysokością 500 zł i kwotą Kindergeld przysługującą na dane dziecko (podstawa prawna art. 68 ust. 2 rozp. 883/2004).

B. PODSTAWA ROSZCZENIA - EStG
Podstawą roszczenia o wypłacenie Kindergeld jest § 62 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 + § 63 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 + § 32 Abs. 1 Nr. 1 EStG + § 9 AO
Wysokość Kindergeld - § 66 EStG.

C. PODSTAWA ROSZCZENIA - BKGG
Podstawą roszczenia o Kindergeld może być też BKGG. Wysokość Kindergeld wyznacza § 6 BKGG.

D. STOSOWANIE PRZEPISÓW
O tym, czy stosuje się EStG czy BKGG decyduje się analizując przesłanki § 1 BKGG. Ta ustawa dotyczy wszystkich, którzy nie podlegają obowiązkowi podatkowemu w Niemczech (ani częściowo ani w pełni), a jednocześnie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Natomiast w pozostałych wypadkach należy się odnieść do EStG.
Praktycznie jednak BKGG stosuje się tylko subsydiarnie, tzn. gdy brak jest przesłanek do uzyskania Kindergeld na podstawie EStG. Wynika to pośrednio ze sformułowania § 1 ust. 1 BKGG, który odsyła do § 1 ust. 2 lub 3 EStG.

CategoryPrawoSocjalneNiemieckie CategoryGrenzgaenger
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.1063 sekund