openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: KmieciakMediacjaIKoncyliacjaWPrawieAdministarcyjnym
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Lit.: Kmieciak, Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym


autor: Zbigniew Kmieciak
tytuł: Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym
wydawnictwo: Zakamycze
numer wydania: 1
rok wydania: 2004
ISBN: 83-7333-380-0
spis treści: dostępny na stronie internetowej

Opis:
Niniejsza monografia jest pierwszą, przekrojową analizą zagadnienia mediacji i koncyliacji w polskiej literaturze prawniczej. Przygotowując ją autor wykorzystał oryginalne materiały i dane zebrane w czasie swoich pobytów naukowych za granicą.
W pracy przedstawiono charakterystkę mediacji i koncyliacji oraz innych - alternatywnych w stosunku do procesu sądowego - form rozwiązywania sporów, określonych anglojęzycznym skrótem ADR. Problematyka kształtowania oraz stosowania tych form ukazana jest na tle doświadczeń obcych i wywołujących wiele kontrowersji zagadnień polskiej reformy sądownictwa administracyjnego. Analizę obowiązujących u nas uregulowań prawnych, w tym konstrukcji uzgodnienia w prawie administracyjnym i mediacji w postępowaniu przed sądem administracyjnym, uzupełniają uwagi i propozycje dotyczące modyfikacji tradycyjnego, oznaczanego jako adjudykacyjny, trybu rozstrzygania sporów jednostki z administracją publiczną.


CategoryMediacjaWSprawachCywilnychLiteratura CategoryMonografieKomentarze CategoryLiteraturaPortalu
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0105 sekund