openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: KomentarzRozpWEEUWT
tu byłem: KomentarzRozpWEEUWT
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Komentarz do RozpWEEUWT

komentarz online do przepisów rozporządzenia WE 1082/2006

Niniejszy komentarz zawiera wyjaśnienia do poszczególnych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.7.2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT).

Tekst samego rozporządzenia jest dostępny tutaj: RozpWEEUWT.

CategoryKomentarzRozpWEEUWT
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0114 sekund