openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: KonstytucjaRP1997Preambula
tu byłem: KonstytucjaRP1997Preambula
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Konstytucyjne Li...
  Konstytucja R P1997 Pr...
  Konstytucja R P1997 Ro...
  Obowiazkowe Szczepieni...
  Zrodla Prawa Konstytucja
  Zrodla Prawa Krajowego
  Zrodla Prawa Miejscowego
  Zrodla Prawa Ustawa
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Preambuła Konstytucji RP z 1997 roku


A. Uwagi ogólne
Konstytucję RP z 1997 roku rozpoczyna fragment o charakterze uroczystym, zwanym najczęściej preambułą. Uroczysty charakter preambuły przejawia się przede wszystkim w formie jej zapisu, jest ona bowiem napisana w sposób odmienny niż pozostała część ustawy zasadniczej (nie została ujęta w postaci artykułów).

B. Charakter preambuły
Należy przychylić się do przeważającego w literaturze polskiej poglądu, iż preambuła posiada wyłącznie znaczenie polityczne i nie zawiera w swej treści norm prawnych.

C. Elementy preambuły
W preambule można wyróżnić następujące jej podstawowe elementy:
  • podmiot uchwalający Konstytucję ("my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej"),
  • cel ustanowienia Konstytucji (troska o byt i przyszłość Ojczyzny, poszanowanie wolności i sprawiedliwości, współdziałanie władz, umocowanie uprawnień obywateli i ich wspólnot, zagwarantowanie rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych),
  • podkreślenie chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu z jednoczesnym poszanowaniem przekonań tych, którzy nie podzielają wiary w Boga,
  • wyrażenie wdzięczniości przodkom za ich trud i pracę włożoną w odzyskanie niepodległości, kształtowanie kultury i podstawowych wartości,
  • nawiązanie do tradycji (Pierwszej i Drugiej RP, do tego co najcenniejsze w ponad tysiącletnim dorobku państwa),
  • wspólnota z rodakami rozsianymi po świecie,
  • ustanowienie Konstytucji jako prawa podstawowego,
  • wezwanie wszystkich obywateli do przestrzegania i szanowania postanowień Konstytucji.


CategoryPrawoKonstytucyjne
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0130 sekund