openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: KonwersatoriaPrawoRzeczoweKazusy
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Konwersatoria "Prawo rzeczowe". Kazusy

semestr zimowy 2013/2014

1. Zestaw. [Posiadanie]
Zestaw ten obejmuje:

2. Zestaw. [Nabycie własności rzeczy ruchomej. Część 1]
Zestaw ten obejmuje:

3. Zestaw. [Nabycie własności rzeczy ruchomej. Część 2]
Zestaw ten obejmuje:

4. Zestaw. [Nabycie własności nieruchomości]
Zestaw ten obejmuje:

5. Zestaw. [Współwłasność]
Zestaw ten obejmuje:

6. Zestaw. [Własność lokali]
Zestaw ten obejmuje:

7. Zestaw. [Ochrona własności]
Zestaw 7a obejmuje następujące kazusy dot. roszczenia windykacyjnego, negatoryjnego oraz z prawa sąsiedzkiego:

Zestaw 7b dotyczy zagadnień związanych z roszczeniami uzupełniającymi:

8. Zestaw. [Użytkowanie wieczyste]
Zestaw ten obejmuje:

9. Zestaw. [Użytkowanie]
Zestaw ten obejmuje:

10. Zestaw. [Służebności]
Zestaw ten obejmuje:

11. Zestaw. [Zastaw]
Zestaw ten obejmuje:

12. Zestaw. [Hipoteka]
Zestaw ten obejmuje:

13. Zestaw. [Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu]
(brak kazusów)

CategoryKonwersatoriaPrawoRzeczowe CategoryKazusyPrawoRzeczowe
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0485 sekund