openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: KonwersatoriaPrawoZobowiazanKazusy
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Zakres materiału objęty przez konwersatoria z prawa zobowiązań

kazusy i umowy będące przedmiotem zajęć

WYKAZ UMÓW
Wykaz umów wchodzących w zakres materiału obowiązującego na kolokwium:
 • sprzedaż,
 • zamiana,
 • darowizna,
 • najem,
 • dzierżawa,
 • użyczenie,
 • zlecenie,
 • prowadzenie spraw bez zlecenia,
 • dzieło,
 • przechowanie,
 • odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady,
 • pożyczka,
 • poręczenie,
 • renta,
 • dożywocie,
 • uwagi ogólne o ubezpieczeniu,
 • spółka cywilna,
 • przekaz,
 • papiery wartościowe w ogólności,
 • przyrzeczenie publiczne,
 • gra i zakład,
 • ugoda.
A. UWAGI WSTĘPNE
Wszystkie kazusy z prawa cywilnego, jakie są dostępne na stronach openlaw.pl, zostały zebrane w osobnym dziale: Kazusy z prawa cywilnego.

B. ZESTAW NR 1
Zestaw obejmuje następujące kazusy:
 1. Kazus nr 1 - zawarcie umowy,
 2. Kazus nr 2 - wady oświadczenia woli,
 3. Kazus nr 3 - zawarcie umowy na aukcjach internetowych,
 4. Kazus nr 4 - wadliwość rzeczy nabytej od osoby fizycznej.

C. ZESTAW NR 2
Zestaw obejmuje następujące kazusy:
 1. Kazus nr 1 - odpowiedzialność sprzedawcy wobec konsumenta,
 2. Kazus nr 3 - dalsze uprawnienia konsumenta w razie niezgodności towaru z umową,
 3. Kazus nr 2 - nabycie towaru na odległość;

D. ZESTAW NR 3
Zestaw obejmuje następujące kazusy:
 1. Kazus nr 1 - zawarcie umowy oraz cechy umowy dostawy,
 2. Kazus nr 2 - umowa darowizny i upoważnienie przemienne,
 3. Kazus nr 3 - darowizna obciążona poleceniem;

E. ZESTAW NR 4
Zestaw obejmuje następujące kazusy:
 1. Kazus nr 1 - podstawowe zagadnienia związane z umową pożyczki,
 2. Kazus nr 2 - pożyczka, odsetki, świadczenia okresowe;

F. ZESTAW NR 5
Zestaw obejmuje następujące kazusy:
 1. Kazus nr 1 - umowa najmu lokalu użytkowego, charakter czynszu najmu, odsetki;
 2. Kazus nr 2 - umowa najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego;
 3. Kazus nr 3 - wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy;
 4. Kazus nr 4 - dzierżawa.

G. ZESTAW NR 6
Zestaw obejmuje następujące kazusy:
 1. Kazus nr 1 - użyczenie.
 2. Kazus nr 2 - umowa zlecenia,
 3. Kazus nr 3 - umowa zlecenia,
 4. Kazus nr 4 - umowa o dzieło,
 5. Kazus nr 5 - umowa o dzieło.

H. ZESTAW NR 7
Zestaw obejmuje następujące kazusy:
 1. Kazus nr 1 - świadczenie usług,
 2. Kazus nr 2 - przechowanie i znaki legitymacyjne,
 3. Kazus nr 3 - spółka cywilna,
 4. Kazus nr 4 - umowa ubezpieczenia,
 5. Kazus nr 5 - umowa ubezpieczenia, klauzule niedozwolone;
 6. Kazus nr 6 - poręczenie, forma pisemna czynności prawnych.,

I. ZESTAW NR 8
Zestaw obejmuje następujące kazusy:
 1. Kazus nr 1 - odpowiedzialność osób utrzymujących hotele,
 2. Kazus nr 2 - umowa dożywocia ,
 3. Kazus nr 3 - przyrzeczenie publiczne,
 4. Kazus nr 4 - prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia,
 5. Kazus nr 5 - odpowiedzialność in solidum


CategoryKonwersatoriaPrawoZobowiazan
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0357 sekund