openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: KosteckiRadcaPrawny2009
tu byłem: KosteckiRadcaPrawny2009
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Lit.: Kostecki, Radca Prawny 2009


Teza:
"W sprawie o wydanie właścicielowi rzeczy właściwe jest prawo wskazane w (akt prawny PrPrywMiędzyn nie istnieje)."
autor: Bartosz Kostecki
tytuł: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie I CKN 1137/99
czasopismo: Radca Prawny
rocznik: 2009
zeszyt: 3
strony: 61-65
dostępność: całości na stronie e-radcaprawny.org
cytowane przepisy:
 • (akt prawny PrPrywMiędzyn nie istnieje), (akt prawny PrPrywMiędzyn nie istnieje), (akt prawny PrPrywMiędzyn nie istnieje), (akt prawny PrPrywMiędzyn nie istnieje), (akt prawny PrPrywMiędzyn nie istnieje), (akt prawny PrPrywMiędzyn nie istnieje)
 • art. 3933 KPC
  art. 3933 KPC
  (uchylony).
  , art. 39316 KPC
  art. 39316 KPC
  (uchylony).
  , art. 39317 KPC
  art. 39317 KPC
  (uchylony).
 • art. 70 KC
  art. 70 KC
  § 1. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane - w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy.
  § 2. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w miejscu otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane albo oferta jest składana w postaci elektronicznej - w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy.
 • § 929 BGB
glosowane orzeczenie: zob. WyrokSNICKN113799

CategoryLiteraturaPortalu CategoryRadcaPrawnyArtykuly CategoryGlosy CategoryPrawoPrywatneMiedzynarodoweLiteratura
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0750 sekund