openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: KrzymuskiKubickiST2015
tu byłem: KrzymuskiKubickiST2015
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Krzymuski/Kubicki, Samorząd Terytorialny 2015


Spis treści:
1. Zmiany w rozporządzeniu o EUWT
1.1. Zadania EUWT
1.1.1. Zbieżność kompetencji
1.1.2. Ograniczenia przedmiotowe
1.1.3. Zakres zadań a cele stawiane przed EUWT
1.1.4. Współfinansowanie działalności z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
1.1.5. Wykonywanie uprawnień o charakterze władczym
1.2. Akty organizacyjne EUWT
1.3. Prawo właściwe
1.3.1. Właściwe prawo unijne
1.3.2. Prawo krajowe
1.3.3. Uwagi odnośnie do hierarchii źródeł prawa
1.4. Członkowie EUWT
1.4.1. Władze na szczeblu krajowym
1.4.2. Przedsiębiorstwa publiczne w rozumieniu dyrektywy 2004/17/WE
1.4.3. Przedsiębiorstwa, którym powierzono realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym
1.4.4. Udział państw trzecich (art. 3 ust. 1 lit. f rozporządzenia o EUWT)
1.4.5. EUWT jako członek w innym ugrupowaniu
1.5. Odpowiedzialność EUWT i jego członków
1.6. Pracownicy ugrupowania
1.6.1. Indywidualne umowy o pracę
1.6.2. Delegowanie pracowników do ugrupowania
1.6.3. Zatrudnienie na podstawie stosunku publicznoprawnego
1.7. Ułatwienie tworzenia ugrupowań
2. EUWT i europejska współpraca terytorialna
3. EUWT i zamówienia publiczne
4. Wnioski
autorzy: Marcin Krzymuski, Philipp Kubicki
tytuł: EUWT 2.0? Reforma rozporządzenia o europejskich ugrupowaniach współpracy terytorialnej szansą na ożywienie współpracy transgranicznej podmiotów publicznych
czasopismo: Samorząd Terytorialny
rok: 2015
numer: 6
strony: 23-37
dostępność:
  • w całości w Lex Omega
  • skan

CategorySamorzadTerytorialnyArtykuly CategoryLiteraturaPortalu CategoryEUWTLiteraturaK CategoryEUWTLiteratura2015 CategoryEUWTLiteraturaPolski
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0138 sekund