openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: Ladysz2011a
tu byłem: Ladysz2011a
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Ładysz, Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej..., 2011


Spis treści:
1. Wprowadzenie
2. Pojęcie i przedmiot działalności EUWT
3. Współpraca terytorialna a konkurowanie samorządów terytorialnych
4. Współpraca terytorialna a zadania własne samorządu
5. Relacje transgraniczne
6. Typy współpracy w ramach EUWT
7. Funkcjonujące i potencjalne EUWT w Unii Europejskiej
8. Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej z udziałem podmiotów polskich
9. Warunki skutecznej współpracy w ramach EUWT
10. Podsumowanie
autor: Ładysz Jerzy
tytuł: Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej - od konkurowania do integracji transgranicznej
w: Mikołajewicz Z. (red.) Uwarunkowania i instrumenty polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
miejsce wydania: Opole
rok wydania: 2011
strony: 29-41
ISBN: 978-83-7395-456-4
dostępność:
  • kopia

CategoryEUWTLiteraturaL CategoryEUWTLiteratura2011 CategoryEUWTLiteraturaPolski
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0131 sekund