openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: Mediacja
tu byłem: Mediacja
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2009-02-07 08:18:47 by MarcinKrzymuski [link na ADR]

Additions:
Mediacja stanowi podstawową i najbardziej znaną metodę rozwiązywania sporów, na określenie których zbiorczo używa się akronimu ADR (z ang. Alternative Dispute Resolution).

Deletions:
Mediacja stanowi podstawową i najbardziej znaną metodę rozwiązywania sporów, na określenie których zbiorczo używa się akronimu ADR (z ang. Alternative Dispute Resolution).Edited on 2009-02-05 14:22:30 by JacekLubecki

Additions:
((1)) Ogólna definicja i istota mediacji

Deletions:
((1)) Ogólna defninicja i istota mediacjiEdited on 2009-02-05 14:20:29 by JacekLubecki

Additions:
A. Obszar zastosowania
Mediacja znajduje zastosowanie w prawie cywilnym (w tym rodzinnym, pracy, gospodarczym), karnym (w tym w postępowaniu w sprawach nieletnich) i administracyjnym.
Edited on 2009-02-05 14:15:06 by JacekLubecki

Additions:
A. Ogólna defninicja i istota mediacji
Istotą mediacji jest stworzenie warunków do pojednania stron przy ścisłym zaangażowaniu ich własnego działania. Charakterystyczny dla niej jest udział bezstronnej osoby trzeciej, która obowiązana jest zachować w tajemnicy wszelkie fakty i okoliczności, o których dowiedziała się podczas jej prowadzenia. W odróżnieniu od sędziego i arbitra mediator nie rozstrzyga sporu. Jego zadaniem jest ułatwienie komunikacji między stronami. Mediacja ma charakter dobrowolny zarówno co do udziału w niej, jak i akceptacji jej rezultatu.


Deletions:
((1)) Ogólna defninicjaEdited on 2009-02-05 14:13:43 by JacekLubecki

Additions:
A. Ogólna defninicja
B. Alternatywna metoda rozwiązywania sporów
Mediacja stanowi podstawową i najbardziej znaną metodę rozwiązywania sporów, na określenie których zbiorczo używa się akronimu ADR (z ang. Alternative Dispute Resolution).
Edited on 2009-02-05 14:11:45 by JacekLubecki

Additions:
Mediacja oznacza dobrowolne i poufne porozumiewanie się stron znajdujących się w konflikcie w obecności bezstronnej i neutralnej trzeciej osoby – mediatora.Edited on 2009-02-05 14:06:21 by MarcinKrzymuski

Additions:
CategoryLeksykonM CategoryMediacja

Deletions:
CategoryLeksykonMEdited on 2009-02-05 14:05:30 by JacekLubecki

Additions:
CategoryLeksykonM

Deletions:
CategoryLeksykonEdited on 2009-02-05 14:04:48 by JacekLubecki

Additions:
CategoryLeksykon

Deletions:
CategoryPostepowanieCywilneEdited on 2009-02-05 14:04:16 by JacekLubecki

Deletions:
wykaz stron portalu na temat mediacji
Następujące 64 stron(y) należy(ą) do działu Mediacja:

ADRBienkowskaPoradnikMediatoraBlaszczakAlternatywneFormyRozwiazywaniaSporow
CategoryMediacjaWSprawachCywilnychFalkiewiczKwasnickiPPH2005GmurzynskaMediacjaWSprawachCywilnychWAmerykanskimSystemiePrawnym
GmurzynskaPPUW2004GojskaHurynMediacjaWRozwiazywaniuKonfliktowRodzinnychHurynTemidium2005
HutnikiewiczRadcaPrawny2009JacynaMoP2001KmieciakMediacjaIKoncyliacjaWPrawieAdministarcyjnym
KowalczykRPES1999KrataEP2003KrataEP2004
KrataEP2005KrataTemidium2005KrzysztonMediacjaWPolskiejRzeczywistosci
MediacjaCechyMediacjaCelFunkcjeMediacjaGeneza
MediacjaKosztyMediacjaKosztyMediacjiAKosztySadoweMediacjaKwalifikacjeMediatora
MediacjaNaPodstawiePostanowieniaSaduMediacjaNaPodstawieUmowyMediacjaNaPodstawieWniosku
MediacjaOdpowiedzialnoscMediatoraMediacjaOgolneUwagiMediacjaPojecieRodzaje
MediacjaPostanowienieSaduMediacjaPozycjaRolaMediatoraMediacjaPrawaObowiazkiMediatora
MediacjaProtokolMediacjaPrzebiegMediacjaRolaSadow
MediacjaSkutkiWszczeciaMediacjaUgodaMediacjaWprowadzenieDoKPC
MediacjaWprowadzenieDoSystemuPolskiegoPrawaMediacjaWszczecieMediacjaWyborMediatora
MediacjaWynagrodzenieWydatkiMediatoraMediacjaZakonczenieMediacjaZakresSpraw
MediacjaZatwierdzenieUgodyMolPPH2001MorekEP2006
MorekMediacjaIArbitrazKomentarzMorekMoP2006PazdanRejent2004
PieckowskiMediacjaWSprawachCywilnychPietrygaMediacjaToNieProcesowaGraNaCzasGazetaPrawna2007RozprawyPrawnicze
SeminariumEPMediacjeiNegocjacjePrawniczeEP2006SkibinskaRejent2008SkrzypczakEP2006
SkrzypczakMoP2004SobolewskiPPH2006UsowiczMediacjaJestAleJeszczeNieDzialaGazetaPrawna2005
WrzesniewskiMediacjaZamiastSaduReczpospolita2005ZegadloMediacjaWTokuPostepowaniaCywilnegoZienkiewiczMediacjaInstytucjonalnaWPostepowaniuProcesowym
ZienkiewiczMediacjaWCywilnymPostepowaniuProcesowymWPolsce
Edited on 2009-02-05 12:12:27 by JacekLubecki

Additions:
Następujące 64 stron(y) należy(ą) do działu Mediacja:

ADRBienkowskaPoradnikMediatoraBlaszczakAlternatywneFormyRozwiazywaniaSporow
CategoryMediacjaWSprawachCywilnychFalkiewiczKwasnickiPPH2005GmurzynskaMediacjaWSprawachCywilnychWAmerykanskimSystemiePrawnym
GmurzynskaPPUW2004GojskaHurynMediacjaWRozwiazywaniuKonfliktowRodzinnychHurynTemidium2005
HutnikiewiczRadcaPrawny2009JacynaMoP2001KmieciakMediacjaIKoncyliacjaWPrawieAdministarcyjnym
KowalczykRPES1999KrataEP2003KrataEP2004
KrataEP2005KrataTemidium2005KrzysztonMediacjaWPolskiejRzeczywistosci
MediacjaCechyMediacjaCelFunkcjeMediacjaGeneza
MediacjaKosztyMediacjaKosztyMediacjiAKosztySadoweMediacjaKwalifikacjeMediatora
MediacjaNaPodstawiePostanowieniaSaduMediacjaNaPodstawieUmowyMediacjaNaPodstawieWniosku
MediacjaOdpowiedzialnoscMediatoraMediacjaOgolneUwagiMediacjaPojecieRodzaje
MediacjaPostanowienieSaduMediacjaPozycjaRolaMediatoraMediacjaPrawaObowiazkiMediatora
MediacjaProtokolMediacjaPrzebiegMediacjaRolaSadow
MediacjaSkutkiWszczeciaMediacjaUgodaMediacjaWprowadzenieDoKPC
MediacjaWprowadzenieDoSystemuPolskiegoPrawaMediacjaWszczecieMediacjaWyborMediatora
MediacjaWynagrodzenieWydatkiMediatoraMediacjaZakonczenieMediacjaZakresSpraw
MediacjaZatwierdzenieUgodyMolPPH2001MorekEP2006
MorekMediacjaIArbitrazKomentarzMorekMoP2006PazdanRejent2004
PieckowskiMediacjaWSprawachCywilnychPietrygaMediacjaToNieProcesowaGraNaCzasGazetaPrawna2007RozprawyPrawnicze
SeminariumEPMediacjeiNegocjacjePrawniczeEP2006SkibinskaRejent2008SkrzypczakEP2006
SkrzypczakMoP2004SobolewskiPPH2006UsowiczMediacjaJestAleJeszczeNieDzialaGazetaPrawna2005
WrzesniewskiMediacjaZamiastSaduReczpospolita2005ZegadloMediacjaWTokuPostepowaniaCywilnegoZienkiewiczMediacjaInstytucjonalnaWPostepowaniuProcesowym
ZienkiewiczMediacjaWCywilnymPostepowaniuProcesowymWPolsce


CategoryPostepowanieCywilne
Edited on 2009-02-05 12:10:45 by JacekLubecki

Additions:
wykaz stron portalu na temat mediacji
Oldest known version of this page was edited on 2009-02-05 12:09:46 by JacekLubecki []
Page view:

Mediacja

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0864 sekund