openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: Mediacja
tu byłem: Mediacja
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
To jest stara wersja strony Mediacja z 2009-02-05 14:20:29.

Mediacja


A. Ogólna defninicja i istota mediacji
Mediacja oznacza dobrowolne i poufne porozumiewanie się stron znajdujących się w konflikcie w obecności bezstronnej i neutralnej trzeciej osoby – mediatora.
Istotą mediacji jest stworzenie warunków do pojednania stron przy ścisłym zaangażowaniu ich własnego działania. Charakterystyczny dla niej jest udział bezstronnej osoby trzeciej, która obowiązana jest zachować w tajemnicy wszelkie fakty i okoliczności, o których dowiedziała się podczas jej prowadzenia. W odróżnieniu od sędziego i arbitra mediator nie rozstrzyga sporu. Jego zadaniem jest ułatwienie komunikacji między stronami. Mediacja ma charakter dobrowolny zarówno co do udziału w niej, jak i akceptacji jej rezultatu.

B. Alternatywna metoda rozwiązywania sporów
Mediacja stanowi podstawową i najbardziej znaną metodę rozwiązywania sporów, na określenie których zbiorczo używa się akronimu ADR (z ang. Alternative Dispute Resolution).

C. Obszar zastosowania
Mediacja znajduje zastosowanie w prawie cywilnym (w tym rodzinnym, pracy, gospodarczym), karnym (w tym w postępowaniu w sprawach nieletnich) i administracyjnym.


CategoryLeksykonM CategoryMediacja
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0369 sekund