openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: MediacjaPozycjaRolaMediatora
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Pozycja i rola mediatora

ogólne uwagi na temat pozycji i roli mediatora w postępowaniu mediacyjnym

A. Pozycja i rola mediatora - zarys
Powszechnie przyjmuje się, że rola mediatora w mediacji „jest nie do przecenienia”, a od jego umiejętności i wiedzy w dużej mierze zależy powodzenie postępowania. Mediator jest centralną postacią procesu mediacji. Należy jednak pamiętać, że nie ma on żadnych uprawnień władczych. Nie rozstrzyga sporu. Jego zadanie, jako neutralnej osoby trzeciej, polega przede wszystkim na ułatwieniu porozumiewania się stron i doprowadzeniu do zawarcia ugody, a to, w jaki sposób ten cel zostanie zrealizowany, zależy zarówno od jego walorów osobistych jak i obranej przez niego techniki mediacyjnej. Ze względu na to, niezwykle ważne są cechy oraz przygotowanie zawodowe, jakie powinna spełniać taka osoba. Bez wątpienia powinna być to osoba uczciwa, bezstronna, odpowiedzialna, a także znająca techniki komunikacji interpersonalnej i dysponująca umiejętnościami z zakresu negocjacji. Wśród samych mediatorów utarło się powiedzenie:

„Mediatorze, jeśli zauważysz, że często pouczasz ludzi lub grozisz im, jeśli chcesz ich „na siłę” przekonywać do tego, co tobie wydaje się najlepsze i jeśli nie potrafisz się zmienić – zrezygnuj z działalności mediatora.”

B. Obawy w trakcie prac legislacyjnych
W toku prac legislacyjnych pojawiły się liczne głosy dotyczące konieczności określenia szczególnych kwalifikacji, które powinien spełniać mediator (m.in. wykazanie przejścia przez określone szkolenia czy posiadanie wyższego wykształcenia), ostatecznie jednak zwyciężyła niechęć do tworzenia barier dostępu do kolejnego zawodu i poszanowanie konstytucyjnej zasady wolności wykonywania zawodu.

C. Literatura
1. R. Cebula, Mediacje w polskim prawie cywilnym, Mediator 2005, nr 3,
2. V. Huryn, Mediacja w świetle ostatniej nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego, Dodatek specjalny do Tem. 2005, nr 4.


CategoryMediacjaWSprawachCywilnych
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0283 sekund