openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: MetodaNauczania
tu byłem: MetodaNauczania
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Metodyka nauczania prawa

czyli dlaczego tak a nie inaczej?...

Z naszych doświadczeń zdobytych na studiach za granicą wynika, że edukacja prawnicza może znacznie odbiegać od tego, do czego przywykł student prawa na polskiej uczelni. Stawiamy na nowoczesne metody kształcenia oparte o wieloletnią praktykę na zachodnich uczelniach, wzbogaconą jednak własnymi pomysłami i ideami. Wiemy bowiem, że istnieją alternatywne metody przepisów i stron podręczników metody zdobywania i przekazania wiedzy prawniczej.

My, prawnicy, pracujemy na informacjach i jednocześnie naszymi produktami są również informacje. Często jednak zapomina się, że wartość ma tylko taka informacja, która przedstawiona została we właściwym dla niej kontekście. Spójrzmy: testy na aplikacje, egzaminy na studiach itp. ograniczają się do zapytań o wyrwane z kontekstu informacje (zob. szczególnie brylują tutaj pytania na aplikacje).
W naszej pracy staramy się więc przywrócić tą naturalną - naszym zdaniem - postać rzeczy. Tak naprawdę dopiero umiejętność przedstawienia informacji na właściwym dla niej tle stanowi o faktycznej wiedzy. Oznacza to także odpowiednie usystematyzowanie wiedzy, a to wymaga nieraz przewrócenia na głowę cełego dotychczasowego myślenia. Zapewniamy jednak, że warto czasem zburzyć istniejący porządek po to, aby uzyskać lepsze efekty.

W naszej pracy wspierają nas nowoczesne technologie: nie boimy się bowiem postępu technicznego, wręcz przeciwnie: staramy się zaprząc zdobycze współczesnej informatyki do pracy dla nas (i nie chodzi tu jedynie o proste prezentacje multimedialne). Wykorzystujemy więc oprogramowanie pomagające włączyć jak największą ilość użytkowników w aktywną pracę oraz wspomagające procesy rozumowania (np. WikkaWiki czy FreeMind).

Naszą metodę przybliżamy w dokumencie dotyczącym zasad rozwiązywania kazusów. Zapraszamy!

CategoryMetodykaNauczaniaPrawa
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0211 sekund