openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: MetodaNauczania
tu byłem: MetodaNauczania
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2014-11-04 23:39:52 by MarcinKrzymuski

Additions:
CategoryMetodykaNauczaniaPrawa

Deletions:
CategoryStudent CategoryMetodykaNauczaniaPrawaEdited on 2010-03-30 21:42:29 by MarcinKrzymuski

Additions:
CategoryStudent CategoryMetodykaNauczaniaPrawa

Deletions:
CategoryStudentEdited on 2009-10-13 22:03:42 by MarcinKrzymuski

Additions:

Metodyka nauczania prawa

czyli dlaczego tak a nie inaczej?...
My, prawnicy, pracujemy na informacjach i jednocześnie naszymi produktami są również informacje. Często jednak zapomina się, że wartość ma tylko taka informacja, która przedstawiona została we właściwym dla niej kontekście. Spójrzmy: testy na aplikacje, egzaminy na studiach itp. ograniczają się do zapytań o wyrwane z kontekstu informacje (zob. szczególnie brylują tutaj pytania na aplikacje).
W naszej pracy staramy się więc przywrócić tą naturalną - naszym zdaniem - postać rzeczy. Tak naprawdę dopiero umiejętność przedstawienia informacji na właściwym dla niej tle stanowi o faktycznej wiedzy. Oznacza to także odpowiednie usystematyzowanie wiedzy, a to wymaga nieraz przewrócenia na głowę cełego dotychczasowego myślenia. Zapewniamy jednak, że warto czasem zburzyć istniejący porządek po to, aby uzyskać lepsze efekty.
Naszą metodę przybliżamy w dokumencie dotyczącym zasad rozwiązywania kazusów. Zapraszamy!Deletions:

Metoda

czyli dlaczego tak a nie inaczej?...
My, prawnicy, pracujemy na informacjach i jednocześnie naszymi produktami są również informacje. Często jednak zapomina się, że wartość ma tylko taka informacja, która przedstawiona została we właściwym dla niej kontekście. Spójrzmy: testy na aplikacje, egzaminy na studiach itp. ograniczają się do wyrywkowego przedstawienia pewnych danych, które nie wyjaśniają, jakie znaczenie ma ta okoliczność dla całokształtu sprawy.
W naszej pracy staramy się więc przywrócić tą naturalną - naszym zdaniem - postać rzeczy. Tak naprawdę dopiero umiejętność przedstawienia informacji na właściwym dla niej tle stanowi o faktycznej wiedzy.
Nowatorstwo naszej metody polega także na wykorzystywaniu opartych na logice schematów rozwiązywania kazusów.

Edited on 2009-03-31 09:45:00 by JacekLubecki [lietrówki]

Additions:
Z naszych doświadczeń zdobytych na studiach za granicą wynika, że edukacja prawnicza może znacznie odbiegać od tego, do czego przywykł student prawa na polskiej uczelni. Stawiamy na nowoczesne metody kształcenia oparte o wieloletnią praktykę na zachodnich uczelniach, wzbogaconą jednak własnymi pomysłami i ideami. Wiemy bowiem, że istnieją alternatywne metody przepisów i stron podręczników metody zdobywania i przekazania wiedzy prawniczej.

Deletions:
Z naszych doświadczeń zdbytych na studiach za granicą wynika, że edukacja prawnicza może znacznie odbiegać od tego, do czego przywykł student prawa na polskiej uczelni. Stawiamy na nowoczesne metody kształcenia oparte o wieloletnią praktykę na zachodnich uczelniach, wzbogaconą jednak własnymi pomysłami i ideami. Wiemy bowiem, że istnieją alternatywne metody przepisów i stron podręczników metody zdobywania i przekazania wiedzy prawniczej.Edited on 2008-04-22 11:03:41 by MarcinKrzymuski

Additions:
Nowatorstwo naszej metody polega także na wykorzystywaniu opartych na logice schematów rozwiązywania kazusów.

Deletions:
Nowatorstwo naszej metody polega także na wykorzystywaniu opartych na logice schematów rozwiązywania kazusów. Zasady tworzenia schematów opisaliśmy na tej stronie.Edited on 2008-04-22 11:03:05 by MarcinKrzymuski

Additions:
Nowatorstwo naszej metody polega także na wykorzystywaniu opartych na logice schematów rozwiązywania kazusów. Zasady tworzenia schematów opisaliśmy na tej stronie.

Deletions:
Schematy związane z opracowywaniem kazusów zebraliśmy natomiast na tej stronie.Edited on 2008-04-20 22:58:31 by MarcinKrzymuski [dopisanie ostatniego zdania]

Additions:
Schematy związane z opracowywaniem kazusów zebraliśmy natomiast na tej stronie.

Deletions:
ZasadyRozwiazywaniaKazusowEdited on 2008-04-20 22:41:01 by MarcinKrzymuski

Additions:
ZasadyRozwiazywaniaKazusowEdited on 2008-03-16 12:10:40 by MarcinKrzymuski

Additions:
Z naszych doświadczeń zdbytych na studiach za granicą wynika, że edukacja prawnicza może znacznie odbiegać od tego, do czego przywykł student prawa na polskiej uczelni. Stawiamy na nowoczesne metody kształcenia oparte o wieloletnią praktykę na zachodnich uczelniach, wzbogaconą jednak własnymi pomysłami i ideami. Wiemy bowiem, że istnieją alternatywne metody przepisów i stron podręczników metody zdobywania i przekazania wiedzy prawniczej. My, prawnicy, pracujemy na informacjach i jednocześnie naszymi produktami są również informacje. Często jednak zapomina się, że wartość ma tylko taka informacja, która przedstawiona została we właściwym dla niej kontekście. Spójrzmy: testy na aplikacje, egzaminy na studiach itp. ograniczają się do wyrywkowego przedstawienia pewnych danych, które nie wyjaśniają, jakie znaczenie ma ta okoliczność dla całokształtu sprawy.
W naszej pracy staramy się więc przywrócić tą naturalną - naszym zdaniem - postać rzeczy. Tak naprawdę dopiero umiejętność przedstawienia informacji na właściwym dla niej tle stanowi o faktycznej wiedzy.
W naszej pracy wspierają nas nowoczesne technologie: nie boimy się bowiem postępu technicznego, wręcz przeciwnie: staramy się zaprząc zdobycze współczesnej informatyki do pracy dla nas (i nie chodzi tu jedynie o proste prezentacje multimedialne). Wykorzystujemy więc oprogramowanie pomagające włączyć jak największą ilość użytkowników w aktywną pracę oraz wspomagające procesy rozumowania (np. WikkaWiki czy FreeMind).


Deletions:
Z naszych doświadczeń wynika, że edukacja prawnicza może znacznie odbiegać od tego, do czego przywykł student prawa na polskiej uczelni. Stawiamy na nowoczesne metody kształcenia oparte o wieloletnią praktykę na zachodnich uczelniach, wzbogaconą jednak własnymi pomysłami i ideami. Wiemy bowiem, że istnieją alternatywne wobec bezmyślnego zakuwania przepisów i stron podręczników metody zdobywania i przekazania wiedzy prawniczej.
My, prawnicy, pracujemy wyłącznie na informacjach i naszymi produktami są informacje. Często jednak zapomina się, że istotna jest tylko taka informacja, która przedstawiona została we właściwym dla niej kontekście. W naszej pracy staramy się więc przywrócić tą naturalną - naszym zdaniem - postać rzeczy. Tak naprawdę dopiero umiejętność przedstawienia informacji na odpowiednim tle stanowi o faktycznej wiedzy.
W naszej pracy wspierają nas nowoczesne technologie: nie boimy się bowiem postępu technicznego, wręcz przeciwnie: staramy się zaprząc zdobycze współczesnej informatyki do pracy dla nas (i nie chodzi tu jedynie o proste prezentacje multimedialne). Wykorzystujemy więc oprogramowanie pomagające włączyć jak największą ilość użytkowników w aktywną pracę oraz wspomagające procesy rozumowania (np. WikkaWiki czy FreeMind).
Edited on 2008-03-16 12:03:35 by MarcinKrzymuski

Additions:
Z naszych doświadczeń wynika, że edukacja prawnicza może znacznie odbiegać od tego, do czego przywykł student prawa na polskiej uczelni. Stawiamy na nowoczesne metody kształcenia oparte o wieloletnią praktykę na zachodnich uczelniach, wzbogaconą jednak własnymi pomysłami i ideami. Wiemy bowiem, że istnieją alternatywne wobec bezmyślnego zakuwania przepisów i stron podręczników metody zdobywania i przekazania wiedzy prawniczej.
My, prawnicy, pracujemy wyłącznie na informacjach i naszymi produktami są informacje. Często jednak zapomina się, że istotna jest tylko taka informacja, która przedstawiona została we właściwym dla niej kontekście. W naszej pracy staramy się więc przywrócić tą naturalną - naszym zdaniem - postać rzeczy. Tak naprawdę dopiero umiejętność przedstawienia informacji na odpowiednim tle stanowi o faktycznej wiedzy.
W naszej pracy wspierają nas nowoczesne technologie: nie boimy się bowiem postępu technicznego, wręcz przeciwnie: staramy się zaprząc zdobycze współczesnej informatyki do pracy dla nas (i nie chodzi tu jedynie o proste prezentacje multimedialne). Wykorzystujemy więc oprogramowanie pomagające włączyć jak największą ilość użytkowników w aktywną pracę oraz wspomagające procesy rozumowania (np. WikkaWiki czy FreeMind).
Edited on 2008-03-16 12:02:42 by MarcinKrzymuski

Additions:

Metoda

czyli dlaczego tak a nie inaczej?...


Deletions:

Metoda

Oldest known version of this page was edited on 2007-10-06 23:16:01 by MarcinKrzymuski []
Page view:

MetodaCategoryStudent
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0430 sekund