openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: NabycieWlasnosciNieruchomosci
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Nabycie własności nieruchomości

sposoby i tryby nabywania własności nieruchomości

Schematy:
Diagram MindMap
Drzewka Taris(R)
A. Systematyka wg zdarzeń prowadzących do nabycie
Podstawą nabycia praw własności na nieruchomości mogą być:
  1. czynność prawna,
  2. ustawa,
  3. akt władczy.

B. Systematyka wg rodzajów nabycia prawa podmiotowego
Z uwagi na sposoby nabycia prawa podmiotowego sposoby nabycia nieruchomości można uporządkować także w sposób następujący:
  1. nabycie pochodne:
  2. nabycie pierwotne:

C. Systematyka wg rodzajów nieruchomości
Z uwagi na wielość rodzajów nieruchomości można sposoby ich nabywania uporządkować wg rodzajów nieruchomości:
  1. nabycie nieruchomości gruntowej,
  2. nabycie nieruchomości lokalowej,
  3. nabycie nieruchomości budynkowej.

D. Systematyka wg nabywców
W zakresie nieruchomości istotną rolę ma także to, kto jest nabywcą. Z tego powodu ważne jest, aby wyróżnić:
  1. nabycie nieruchomości przez obywateli polskich oraz
  2. nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.

CategoryNabycieWlasnosciNieruchomosci
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0417 sekund