openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: ObnizenieKapitaluPrzeslanki
tu byłem: ObnizenieKapitaluPrzeslanki
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Obniżenie kapitału w spółce z o.o. - przesłanki


Przy obniżeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. (art. 263 KSH) należy odróżnić przesłanki podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału od przesłanek uiszczenia spłaty.

1. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału
Zgromadzenie wspólników może podjąć uchwałę o obniżeniu kapitału, jeśli spełnione zostały następujące przesłanki:
  • kapitał po obniżeniu będzie wyższy, niż kapitał minimalny wg art. 154 § 1 KSH,
  • wartość nominalna udziału po obniżeniu nie będzie niższa, niż wartość minimalna wg art. 154 § 2 KSH,
  • ewentualnie przewidziane w umowie spółki dodatkowe przesłanki zostały spełnione.

2. Wypłata kapitału wspólnikowi
Istotną i w zasadzie jedyną przesłanką wypłaty wynagrodzenia z tytułu obniżonego kapitału jest art. 189 § 2 KSH. Wg tego przepisu nie jest możliwe dokonanie wypłaty z majątku spółki na rzecz wspólnika, jeśli w ten sposób wkłady spółki nie byłyby w pełni pokryte. Stąd też w pewnych sytuacjach obniżenie kapitału może nie przynieść wspólnikowi żądanego efektu (wypłata kapitału), ponieważ na przeszkodzie stanie przepis art. 189 § 2 KSH, mimo iż podjęta pierwotnie uchwała o obniżeniu kapitału jest uchwałą zgodną z prawem i w pełni skuteczną.
Problemu art. 189 § 2 KSH można uniknąć jedynie w taki sposób, że przy podejmowaniu uchwały o obniżeniu kapitału uwzględniona zostanie sytuacja finansowa spółki oraz jej prognoza do chwili planowanej wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzonych udziałów. Jeśli może dojść do sytuacji, w której spółka nie będzie w stanie wypłacić wynagrodzenia z tytułu obniżenia kapitału bez naruszenia art. 189 § 2 KSH, nie jest wskazane podejmowanie uchwały o obniżeniu kapitału.
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0233 sekund