openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: OchronaPrywatnosci
tu byłem: OchronaPrywatnosci
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Ochrona prywatności

reguły ochrony danych przez portal, jego administratora i osoby trzecie

Poniżej przedstawione zostały reguły gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach portalu openlaw.pl (portal) zarówno przez firmę openlaw.pl sp. z o.o. jak i przez osoby trzecie. Podstawą wszelkiego działania firmy openlaw.pl sp. z o.o. jest poszanowanie prawa do prywatności użytkownika!

A. Gromadzenie danych
Serwis gromadzi dane o użytkownikach zgodnie z regułami administracji serwera WWW, tzn. rejestruje szereg danych nt. korzystania z serwisu (na przykład adres IP odwiedzających, czas odwiedzin, dokładny adres wywołanej strony itp. itd.). Dane te są w firmie openlaw.pl sp. z o.o. przechowywane w celu weryfikacji ewentualnych błędów systemu lub prób jego nadużyć czy uszkodzeń przez nielegalne ataki z sieci. Ponadto szereg funkcji portalu jest dostępna wyłącznie po rejestracji, przez co niekiedy konieczne jest podanie niektórych danych osobowych w odpowiednich formularzach lub w inny sposób. Dane przesłane formularzem do serwera openlaw.pl są przechowywane wyłącznie w celu identyfikacji danego użytkownika w portalu i nigdy nie zostaną udostępnione osobom lub instytucjom trzecim przez firmę openlaw.pl sp. z o.o.

B. Przetwarzanie danych w związku z działalnością reklamową
W przypadku pojawiających się na stronie reklam informacje związane z ich wyświetlaniem i wykorzystaniem przez użytkownika (kliknięcie) są zapisywane i przetwarzane nie tylko przez firmę openlaw.pl sp. z o.o., ale również przez firmy partnerskie zamieszczające w portalu openlaw.pl reklamy (np. firma Google Inc., USA w formie programu Google Adsense).

C. Technologia "cookies" i "webbacons"
W związku z weryfikacją tożsamości użytkownika jak i z opisaną powyżej działalnością reklamową portal openlaw.pl jak i partnerzy firmy openlaw.pl sp. z o.o. zamieszczający w portalu reklamę stosują technologię tzw. "cookies", czyli plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarkę internetową użytkownika. Firma openlaw.pl sp. z o.o oraz osoby trzecie zamieszczające reklamy w portalu otrzymują, zbierają i przetwarzają informacje zawarte w zapisanym przez przeglądarkę użytkownika "cookie".

Ponadto korzystanie z portalu przez użytkowników jest analizowane przez partnerów firmy openlaw.pl sp. z o.o. przy pomocy tzw. "webbacons" (małych, niewidocznych grafik). Umożliwiają one zapis, gromadzenie danych i analizę działań użytkownika na stronie oraz ruch na niej.

Informacje generowane przez "cookies" oraz "webbacons" związane z korzystaniem przez użytkownika z portalu są zapisywane przez serwery firm partnerskich zamieszczających w portalu reklamy (np. Google Inc., USA). Firmy partnerskie wykorzystują uzyskane w taki sposób informacje w celu analizy zachowania użytkowników wobec reklam zamieszczonych w portalu. W takim zakresie informacje te mogą być również przekazywane innym podmiotom, o ile wymaga tego prawo lub o ile te inne podmioty działają na zlecenie firmy partnerskiej. Adres IP użytkownika nie jest jednak analizowany w powiązaniu z informacjami nt. zachowania użytkownika.

D. Blokowanie technologii "cookies" i "webbacons"
W wypadku, jeśli użytkownik nie chce, aby dane dotyczące go nie były zbierane i analizowane w podany powyżej sposób, zapisywanie "cookies" przez przeglądarkę użytkownika oraz wyświetlanie "webbacons" mogą zostać przez użytkownika wyłączone. W tym celu należy w stosowanej przeglądarce odpowiednio włączyć w ustawieniach przeglądarki opcję "nie akceptuj cookies/ciasteczek". W najczęściej stosowanych przeglądarkach ustawienie to można znaleźć w następujący sposób:
- Internet Explorer: Przycisk "Start" na listwie > (ewentualnie "Ustawienia") > "Panel sterowania" > "Opcje internetowe" > karta "Prywatność" > "Zaawansowane".
- Mozilla Firefox: Menu "Narzędzia" (system Windows) lub "Edytuj" (system Linux) > "Opcje" > "Prywatność" > pole "Akceptuj ciasteczka".

E. Inne uwagi
Firma openlaw.pl sp. z o.o. zwraca uwagę na okoliczność, iż informacje dostępne na stronach portalu są udostępniane oraz zapisywane co do zasady w sposób jawny bez szczególnych zabezpieczeń przed ewentualnym odczytaniem przez osoby nieupoważnione. Wszelki przekaz danych ze stron portalu oraz do portalu (przez odpowiednie formularze edycji stron) nie są szyfrowane, chyba że dane podstrony wyposażone są w odpowiednie szyfrowanie (SSL widoczne przez adres rozpoczynający się od "https://..."). Mimo, iż portal umożliwia ograniczenie dostępu do danych stron dla ściśle określonych osób, ograniczenie to ma na celu wyłącznie sprawniejsze porządkowanie zasobów i firma openlaw.pl sp. z o.o. nie gwarantuje zachowania poufności zamieszczonych na stronach o ograniczonym dostępie informacji i nie ponosi absolutnie żadnej odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie w jakikolwiek sposób danych informacji umieszczonych w systemie.

F. Usuwanie informacji osobowych
Każdy użytkownik portalu może poprosić o usunięcie wszelkich informacji związanych z jego osobą łącznie z usunięciem jego konta uzyskanego podczas rejestracji w serwisie. W celu przestrzegania niezbywalnych praw autorskich wynikających z zamieszczenia treści w portalu przez użytkownika konieczne jest wskazanie autora danego tekstu również wtedy, gdy zaprzestał on korzystania z portalu i zażądał usunięcia jego danych osobowych. W takim wypadku możliwe jest wskazanie, jakim pseudonimem lub określeniem autora użytkownik chce opatrzyć publikowane przez niego treści.
Prośby o usunięcie konta i wszelkie inne kwestie poruszone powyżej będą rozpatrywane przez personel openlaw.pl sp. z o.o. pod adresami kontaktowymi zamieszczonymi na stronie o firmie. Prosimy zatem w sprawach danych osobowych o kontakt.

G. Zmiany reguł ochrony prywatności
Przedstawione powyżej reguły są stosowane przez firmę openlaw.pl sp. z o.o. ze względu na ogólne zasady poszanowania prywatności oraz obowiązujące prawo jak i wymogi partnerów biznesowych firmy. Mogą one ulec zmianie w wypadku zmiany warunków prawnych i umownych działania portalu. Dlatego też firma openlaw.pl zastrzega sobie nieograniczone prawo do możliwości zmiany reguł ochrony prywatności. W przypadku dokonania zmian ww. reguł użytkownicy portalu zostaną o tym poinformowani na stronie głównej lub poprzez wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres.
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0230 sekund