openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: OdpowiedzialnoscCywilnoprawna
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Odpowiedzialność cywilnoprawna

pojęcie i zarys problematyki odpowiedzialności cywilnoprawnej

A. Uwagi ogólne

1. Definicja pojęcia
Pod pojęciem odpowiedzialności rozumie się konieczność ponoszenia ujemnych następstw za zdarzenia negatywnie kwalifikowane przez system prawny, do których należy nie tylko niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązania, ale także wyrządzenie szkody na skutek zachowania, z którym ustawodawca wiąże obowiązek odpowiedzialności (por. RadwanskiOlejniczakZobowiazaniaCzO, wyd. 6 nb. 50).

2. Uwagi terminologiczne
Odpowiedzialność cywilna czy cywilnoprawna?

B. Rodzaje odpowiedzialności
Wyróżnić można następujące rodzaje odpowiedzialności: sprawcza (bezpośredniego sprawcy) i gwarancyjna (ubezpieczyciela), por. wyrok SN z 11.6.2003, V CKN 308/01 (dostępne w Lex nr 157324 oraz Legalis).


CategoryLeksykonO CategoryInstytucjePrawaCywilnego CategoryOdpowiedzialnoscOdszkodowawcza
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0109 sekund